Organizacjo, do 15 lipca złóż sprawozdanie za 2015 r.

  • sprawozdanie OPP

Każda organizacja, w tym także organizacja mająca status OPP, ma obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Organizacje pożytku publicznego dodatkowo mają także obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania merytorycznego.

15 lipca 2016 r. upływa termin zamieszczenia sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015.

Sprawozdanie należy zamieścić w bazie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS). Organizacje, które tego nie zrobią w terminie mogą zostać wykluczone z listy OPP uprawnionych do otrzymywania 1% podatku.

Wyjątek stanowią organizacje których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy (tj. których rok obrotowy rozpoczyna się w roku 2015, a kończy w roku 2016)  wówczas termin zamieszczenia sprawozdania to 30 listopada 2016. r.

Podsumowując:

  • do 15 lipca – dotyczy to OPP, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy
  • do 30 listopada – dotyczy to OPP, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego.

Jeśli macie pytania odnośnie sprawozdań OPP – piszcie na kontakt@inspro.org.pl.