Więcej czasu antenowego dla OPP

  • radiofonia

1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie w sprawie nieodpłatnej emisji spotów przygotowanych przez organizacje pożytku publicznego.

Na mocy rozporządzenia weszło w życie wiele korzystnych zmian dla organizacji:

  • możliwość emitowania spotów mają wyłącznie organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego;
  • OPP uzyskują szerszy dostęp do mediów publicznych,  spółki zarządzające mediami publicznymi mogą wskazać więcej niż jeden program ogólnokrajowy, za pośrednictwem którego OPP mogą informować o prowadzonej przez siebie działalności;
  • spoty kampanii społecznych będą emitowane pomiędzy godziną 6.00 a 23.00 – jest to ważna zmiana, zgodnie z poprzednim rozporządzeniem spoty mogły być emitowane w niekorzystnych godzinach nocnych;
  • zwiększono czas antenowy dla OPP.

Szczegółowo o zmianach możesz przeczytać w: Rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Czytaj także: Organizacjo, skorzystaj z emisji spotów kampanii społecznych w Polskim Radiu