Wyniki 1% za 2017 r. Ponad 660 milionów dla organizacji pożytku publicznego

  • 1 procent podatku

Jak podaje Ministerstwo Finansów w 2017 r. 50% wszystkich podatników przekazało 1% podatku dochodowego organizacjom pożytku publicznego; w sumie otrzymały one ponad 617,5 ml; to o ponad 60 mln więcej niż rok temu.

Lista organizacji pozyskujących najwięcej z 1% podatku pozostaje niezmienna od lat. Na pierwszy miejscu ponownie jest Fundacja „Zdążyć z Pomocą”. Drugie miejsce zajmuje Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, trzecie – Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym.

Pełen wykaz organizacji i kwot przekazanych.