Najważniejsze daty dla OPP

  • kalendarz

Posiadanie statutu organizacji pożytku publicznego to nie tylko przywilej, ale i obowiązki. Aby wywiązywać się z nich zgodnie z terminami publikujemy najważniejsze daty dla każdej OPP.

 

marca– koniec rozliczeń PIT 28

28 lutego – wysłać deklarację PIT do pracowników organizacji i urzędów skarbowych. Dołączyć prośbę o przekazanie 1% podatku

31 marca – sporządzić sprawozdanie finansowe

30 kwietnia –  koniec rozliczeń: PIT 36, PIT 36L, PIT 37,PIT 38, PIT 39 = koniec kampanii 1%

30 czerwca – ostateczny termin przyjęcia sprawozdania finansowego

30 czerwca – dostarczyć do urzędu skarbowego informację o numerze rachunku do przekazywania 1% podatku (dotyczy to nowych OPP oraz tych, które zmieniły rachunek bankowy)

10 lipca – wysłać sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego. Obecnie sprawozdanie składne jest wyłącznie elektronicznie.

15 lipca – umieścić sprawozdanie w bazie MPiPS (dotyczy to OPP, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy)

30 listopada  – umieścić sprawozdanie w bazie MPiPS (dotyczy to tylko OPP, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego.)

15 grudnia – sprawdzić na stronie MPiPS wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku

 

Dodatkowo do zapamiętania:

Wrzesień – Ministerstwo Finansów publikuje wyniki 1% za ubiegły rok

Listopad – ostatni dzwonek, by rozpocząć planowanie kampanii 1%

Do 15-go dnia każdego miesiąca – zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Do 20-go dnia każdego miesiąca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Do 25-go każdego miesiąca – złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni


logo PROOlogo NIW

Tekst przygotowany w ramach projektu „Instytut Spraw Obywatelskich – łapiemy wiatr w żagle” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.