Ulgi podatkowe w rozliczeniu PIT za 2019 r.

  • pieniądze

Rodzaj ulgi Dokumenty Kwota odliczenia Kto może skorzystać?
Ulga internetowa Rachunki za Internet Kwota wydatków (ulgę internetową można odliczać tylko przez dwa lata następujące po sobie) PIT-28, 36, 37
Ulga rehabilitacyjna Dowód poniesienia wydatku, orzeczenie o niepełnosprawności / Zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania leków Kwota wydatków (sprzęt rehabilitacyjny), Kwota leków – 100 zł/m-c (leki) PIT-28, 36, 37
Ulga prorodzinna Odpis aktu urodzenia, zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły, potwierdzenie bycia opiekunem Zależna od liczby dzieci PIT-28, 36, 37
Ulga dla krwiodawców Potwierdzenie stacji krwiodawstwa PIT-28, 36, 37
Ulga na nowe technologie Dokumenty stwierdzające wysokość poniesionych wydatków, opinia jednostki naukowej o nowej technologii 50% wydatków poniesionych na nowe technologie (odliczana kwota nie może być wyższa niż ubiegłoroczny dochód z działalności gospodarczej) PIT 36, 36L
Ulga odsetkowa Dowody potwierdzające poniesienie wydatków, zaświadczenie o wysokości zapłaconych odsetek Wysokość odsetek od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty odpowiadającej 325.990,00 zł PIT-28, 36, 37
Darowizny kościelne Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika PIT-28, 36, 37
Darowizny na cele pożytku publicznego Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika PIT-28, 36, 37
Darowizny na cele edukacyjne dla szkół Potwierdzenie przyjęcia, dokument z informacją o darczyńcy, kwocie, dacie 6% dochodu podatnika PIT-28, 36, 36L
Zwrot niezależnie pobranych świadczeń Dowód zwrotu świadczeń Kwota zwrotu łącznie z podatkiem PIT-28, 36, 37
Odliczenie składek społecznych RMUA / Dokument potwierdzający pobranie lub zapłacenie składek W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2019 PIT-28, 36, 36L, 37
Odliczenie składek zdrowotnych RMUA / Dokument potwierdzający pobranie lub zapłacenie składek W wysokości zapłaconych lub pobranych składek w 2019 PIT-28, 36, 36L, 37
Wpłaty na IKZE Potwierdzenie pobranych lub zapłaconych składek Max. 5 718,00 zł PIT-28, 36, 36L, 37
Zerowy PIT – ulga bez PIT dla młodych do 26 roku Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje zwolnienie z opodatkowania wynagrodzeń osób do ukończenia 26 r.ż. Zasady korzystania z zerowego PIT dla młodych osób są korzystne dla zatrudnionych na umowie o pracę, pracę nakładczą i zlecenie. Nie wszystkie wynagrodzenia i przychody objęte są zwolnieniem, a kwota wolna – zależy od wynagrodzenia brutto. Ile wynosi ulga dla młodych w PIT oraz jak z niej korzystać? Na czym polega ulga bez PIT dla młodych przed 26 rokiem życia Ulga (a dokładnie zwolnienie z podatku) obejmie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł. W roku 2019 (rozliczenie do kwietnia 2020 r.) limit ten jest niższy i wynosi 35 636,67 zł.

logo PROOlogo NIW

Tekst przygotowany w ramach projektu „Instytut Spraw Obywatelskich – łapiemy wiatr w żagle” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030.