Budujmy mosty!


Od ponad 16 lat indywidualni podatnicy mogą przekazywać 1% ze swoich podatków na rzecz wy­branej organizacji pożytku publicznego. Takie narzędzie wsparcia organizacji pozarządowych znamy i coraz chętniej z niego korzystamy. A gdyby taką samą możliwość stworzyć przedsiębiorcom? Polska byłaby drugim po Słowacji krajem, który wprowadziłby to rozwiązanie – podobnie jak kiedyś wprowadziliśmy 1% PIT na wzór węgierski.

W opracowanej przez Jakuba Wygnańskiego dla Instytutu Spraw Obywatelskich ekspertyzie „1% podatku od firm dla organizacji pożytku publicznego” oprócz przedstawienia diagnozy i dobrych praktyk od naszych południowych sąsiadów, zaproponowaliśmy konkretne rozwiązania w zakresie wprowadzenia mechanizmu 1% podatku z CIT.

A że w życiu podobno są dwie pewne rzeczy – śmierć i podatki, to o tych drugich porozmawialiśmy z dr Marią Supera-Markowską, autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa finansowego i podatkowego, w latach 2018-2020 ekspertem w Departamencie Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów. W rozmowie mowa między innymi o tym, że wprowadzenie 1% w CIT zapewniłoby równe traktowanie podatników oraz byłoby narzędziem do krzewienia idei społeczeństwa obywatelskiego.

 

Budujemy za dużo murów, a za mało mostów. A gdyby tym razem było inaczej? Wierzę, że inicjatywa #1ProcentOdFirm może być czymś, co łączy różne światy. Świat organizacji społecznych, biznes, ale też lokalne samorządy czy administrację rządową.

 

Pomoc słabszym, ochrona środowiska, prawa człowieka, kultura, rozwój lokalny, edukacja i wychowanie – obszarów działań, o które dbają organizacje społeczne można wymienić jeszcze wiele. Mają one wspólny mianownik – troska o dobro wspólne. Bez silnych organizacji dbanie o nie jest trudne. Niech #1ProcentOdFirm buduje most zaufania i współpracy.

Poprzyj pomysł i podpisz petycję poparcia dla #1ProcentOdFirm.

Zapraszam do włączenia się w inicjatywę.

Przygotowano w ramach projektu „1% podatku CIT dla organizacji pożytku publicznego” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014–2020.