Aktualności

Wsparliśmy

 • Spółdzielnia Socjalna Monter

  Stowarzyszenie Wsparcia Terapeutycznego

 • Stowarzyszenie Klubu Kolarskiego „Cyklomaniak”

  Rawsko-bielska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i praca”

 • Urząd Marszałkowski w Łodzi

  Stowarzyszenie Psychologów Pracy

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pątnowie

  Fundacja Inicjatyw Społecznych „Od Nowa”

 • Fundacja „Generator Kultury”

  Towarzystwo Sportowe Janiszewice

 • Image Group

  Fundacja Inicjatyw Społecznych „Od Nowa”

 • Fundacja Naturalne Miasto FENOMEN

  Fundacja 11 Muz. Innowacje w kulturze

 • Stowarzyszenie Strapate Ranczo

  Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”

 • Fundacja „Miłorząb” na Rzecz Osób Chorych Psychicznie

  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy

 • Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM

  Międzynarodowe Stowarzyszenie „Słyszę serce”

 • Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet

  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łódź – Śródmieście

 • Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie

  Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie

 • Rodzin i Dorosłych AKURAT

  Fundacja Industrial

 • Fundacja „Odys”

  Fundacja Go-Now Dariusza Wadowskiego

 • Kapela Podwórkowa „Sędziej”

  Egar

 • Spółdzielnia Socjalna „Plan B”

  Fundacja Natura Kultura

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gniazdo”

  Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”

 • Fundacja „Kuźnia skrzydeł”

  Fundacja Inicjatyw Niemożliwych „Cudosfera”

 • Fundacja KAMELOT

  Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.

 • Fundacja Ab Ovo

  Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom

 • Fundacja Subvenio

  Instytut Lecha Wałęsy

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź Bałuty

  Stowarzyszenie posŁódź!

 • Fundacja Prospołeczna Poducha

  Urząd Miasta w Tuszynie

 • Sportu i Rekreacji w Krośniewicach

  Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki

 • Fundacja Kwiaty Polskie dla Pacjenta

  Fundacja Opieki

 • Fundacja Naturalne Miasto FENOMEN

  Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska

 • Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii NMP Różańcowej w Zgierzu

  Fundacja Otwarta Brama

 • Fundacja Ab Ovo

  Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”

 • Fundacja Activus

  Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu

 • Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Obywatelskich Pro Futuro

  Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie

 • Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki „Ależ Gustawie!”

  Fundacja Społeczna „RAZEM”

 • Młodzi Socjaliści

  Fundacja „Wspierać i pomagać”

 • Fundacja Galeria Promocji

  Centrum Wsparcia Terapeutycznego

 • Spółdzielnia socjalna TIME

  Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawcze SOWA

 • Fundacja Eko-Osada Brzozówka

  Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz

 • Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei”

  Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”

 • Larigo Group Spółdzielnia Socjalna

  Spółdzielnia socjalna „W te pędy”

 • Spółdzielnia Socjalna „Eco-Ład”

  Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 • Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych „KEJA”

  Teatr Arlekin

 • Fundacja Inicjatyw Międzykulturowych FURTKE

  Fundacja Aktywizacja

 • Uczniowski Klub Sportowy „Korabka” Łowicz

  Fundacja Interregion Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”

 • Fundacja Form.Art.

  Łódzki Klub Miłośników Fantastyki „Kapituła”

 • Fundacja Go-Now Dariusza Wadowskiego

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brenica

 • Bank Pomocy

  Klub Sportowy Aster

 • Fundacja Zielony Przylądek

  Stowarzyszenie NUD-NO!

 • SPUNK. Fundacja Nowoczesnej Edukacji

  Gminne Centrum Kultury

 • Stowarzyszenie Niedyszyna

  Stowarzyszenie Mieszkańców Księżego Młyna „ADSUMUS”

 • Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Szadku

  Urząd Gminy w Zduńskiej Woli

 • Urząd Gminy w Zduńskiej Woli

  Stowarzyszenie Tea Club

 • Fundacja Galeria Promocji

  Fundacja Gajusz

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum w Łodzi

  Fundacja Akademia Zdrowego Życia

 • Polsko-Ukraińska Fundacja Media

  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łęki Szlacheckie

 • Fundacja Rodzice Przyszłości

  Stowarzyszenie KOJI BUDO Klub Łódź

 • Stowarzyszenie „Dla Rodziny”

  „Renowator Art” Spółdzielnia Socjalna

 • Stowarzyszenie Pomocy dla Bezdomnych „Twój Dom”

  Fundacja Po MOC

 • Stowarzyszenie Tea Club

  Fundacja Urban Forms

 • Stowarzyszenie „Silni bo razem”

  Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska

 • Stowarzyszenie Ośrodek Realizacji Inicjatyw

  Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

 • Fundacja „mówi35”

  Spółdzielnia socjalna „W te pędy”

 • Fundacja Po MOC

  Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orątki i okolice

  Spółdzielnia socjalna „Heaven”

 • Lokalna Grupa Działania BUD-UJ

  Fundacja 11 Muz. Innowacje w kulturze

 • Stowarzyszenie posŁódź!

  Fundacja PRAESTERNO

 • Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju w Zduńskiej Woli

  Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER

 • Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bełchatów

  Fundacja Aktywizacja

 • Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio

  Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO

 • Klub Aktywnego Seniora

  Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy „Ochronka Bałucka” Sióstr Salezjanek

 • Spółdzielnia Socjalna „Plan B”

  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Asik”

 • Spółdzielnia socjalna „Cameral Studio 7”

  Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 • Stowarzyszenie Pomocy „Przebudzenie”

  Fundacja PRAESTERNO

 • Fundacja Dobrze że jesteś

  Stowarzyszenie Dolina Pilicy

 • Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

  Sportu i Rekreacji w Krośniewicach

 • Towarzystwo Muzyczne „Bałałajki”

  Fundacja Akademia Zdrowego Życia

 • Fundacja Świadome Zdrowie

  Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego

 • Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

  „Renowator Art” Spółdzielnia Socjalna

 • Młodzi Socjaliści

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie

 • Stowarzyszenie Klub Sportowy Powstaniec Dobra

  Fundacja Transformacja

 • Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego z siedzibą w Tomaszowie Maz.

  Stowarzyszenie Załoga Rowerowa ZGRZYT

 • Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej „ZGRZYT”

  Stowarzyszenie MIĘDZY LUDŹMI.

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM

  Stowarzyszenie KOJI BUDO Klub Łódź

 • Stowarzyszenie na Rzecz „Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi Dolina Dobrzynki”

  Fundacja „Generator Kultury”

 • Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56

  Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”

 • Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka”

  Stowarzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki

 • Polskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „Topory”

  Fundacja Rozwoju Edukacji i Komunikacji „Łącznik”

 • Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Szadku

  Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Łódź Ratunkowa

 • Spółdzielnia Socjalna „Vitasana”

  Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni

 • Stowarzyszenie „ONJATY”

  Tomaszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych

 • Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Łódź Ratunkowa

  FUTMARK – Fundacja na Rzecz Popularyzacji Kultury i Biznesu Krajów Nordyckich

 • Fundacja Naturalnej Przyjaźni „Psie serce”

  TOTUTOTAM

 • Stowarzyszenie „Na co dzień i od święta”

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM

 • Regionalne Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne

  Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Jaskółka

 • Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl.

  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łęki Szlacheckie

 • Spółdzielnia socjalna „Cameral Studio 7”

  Centrum Wsparcia Terapeutycznego

 • Fundacja Współpraca i Rozwój

  Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki

 • Spó łdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei”

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska”

 • Fundacja Gajusz

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gniazdo”

 • Fundacja PCJ Otwarte Źródła

  Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej

 • Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej „Start”

  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Liderów Działań Psychospołecznych – Koło Województwa Łódzkiego

 • Fundacja „Twój Poranek”

  Łęczycki Uniwersytet III wieku

 • Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

  Fundacja Rozwoju Edukacji i Komunikacji „Łącznik”

 • Spółdzielnia Socjalna Odblask

  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach

 • Stowarzyszenie Good Day

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orątki i okolice

 • Stowarzyszenie Pomocy dla Bezdomnych „Twój Dom”

  Fundacja „Dom w Łodzi”

 • Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER

  Stowarzyszenie „Dolina Warty”

 • Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Zawodowego

  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum w Łodzi

 • Fundacja „Kocham życie”

  Fundacja „Czyste Miasto”

 • Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

  Spółdzielnia Socjalna „Spóła Działa”

 • Spółdzielnia Socjalna „Pracownia Sitodruku”

  Liga Kobiet Polskich Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi

 • Stowarzyszenie Pomocy „Przebudzenie”

  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łódź – Śródmieście

 • Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

  Fundacja „Kuźnia skrzydeł”

 • Fundacja Kwiaty Polskie dla Pacjenta

  Wiejskie Stowarzyszenie „Nasze sprawy”

 • Fundacja Zawrót Głowy

  Fundacja Miasto Projekt

 • Stowarzyszenie Miłośników Haftu „Kanwa”

  Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych

 • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

  Fundacja Prospołeczna Poducha

 • Fundacja Form.Art.

  Stowarzyszenie Sportowe Strongman.pl

 • Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka”

  Fundacja Ostoja

 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Jaskółka

  Spółdzielnia socjalna TIME

 • Fundacja In search of…

  Stowarzyszenie Strapate Ranczo

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach

  Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie

 • Gminny Ośrodek Kultury w Lubochni

  Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii

 • Stowarzyszenie „Dolina Warty”

  Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”

 • Fundacja Wspierania Dzieci

  Stowarzyszenie INSPIRATORNIA!

 • Fundacja Zielony Przylądek

  Klub Sportowy ŁÓDŹ RUNNING TEAM

 • Fundacja Społeczna „RAZEM”

  Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

 • Fundacja Kamila Maćkowiaka

  Międzynarodowa Fundacja Kobiet

 • Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej

  Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni

 • Fundacja ROKOKO

  Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej „ZGRZYT”

 • Stowarzyszenie Oświatowe „Mała Szkoła” w Maleni

  Stowarzyszenie „Dla Rodziny”

 • Spółdzielnia socjalna „Heaven”

  Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Zachodnia”

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lutomiersk „Nasza Gmina”

  Stowarzyszenie EIKON

 • Spółdzielnia Socjalna „Eco-Ład”

  Zakład Aktywności Zawodowej w Rawie Mazowieckiej

 • Stowarzyszenie EIKON

  Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii NMP Różańcowej w Zgierzu

 • Ludowy Klub Sportowy „Pionier”

  Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim

 • Fundacja „Droga do domu”

  Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska”

  Regionalne Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne

 • Fundacja Instytut Spraw Rodziny

  Fundacja „mówi35”

 • Stowarzyszenie Oświatowe „Mała Szkoła” w Maleni

  Caritas Archidiecezji Łódzkiej

 • Stowarzyszenie „ONJATY”

  Fundacja „Nasze ZOO”

 • Bialskie Stowarzyszenie Historyczne w Białej Rawskiej

  Fundacja „Słonie na balkonie”

 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI”

  Fundacja Plastelina

 • Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego z siedzibą w Tomaszowie Maz.

  Fundacja KJUB

 • Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

  Fundacja „Czyste Miasto”

 • Fundacja Edukacyjna Siłaczka

  Gminne Centrum Kultury

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brenica

  Zespół Spiewaczy „Sędziejowianki”

 • Gminny Ośrodek Kultury w Lubochni

  „Dom na Zdrowiu” Spółdzielnia Socjalna

 • Fundacja Opieki Happy Animals

  Lokalna Grupa Działania BUD-UJ

 • Towarzystwo Sportowe Janiszewice

  Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju w Zduńskiej Woli

 • Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bełchatów

  Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pątnowie

  Fundacja Ogród Serca

 • Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”

  Fundacja Platon

 • Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost”

  Stowarzyszenie Załoga Rowerowa ZGRZYT

 • Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak”

  Bank Pomocy

 • Fundacja Bezcenne Zdrowie

  Stowarzyszenie Trzej Muszkieterowie

 • Spółdzielnia Socjalna Monter

  Stowarzyszenie Abstynenckie „AZYL”

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Myślisz o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Chcesz utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym?

Dowiedz się więcej

Chcesz wzmocnić potencjał Twojego podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Masz pytania? Przyjdź, zadzwoń, napisz.

Kontakt

Zapisz się na newsletter

Wspieramy w pozyskiwaniu funduszy na działalność społeczną. Zwiększamy zaufanie, współpracę i... zyski. Dołącz do nas, a pomożemy rozwinąć Ci skrzydła.