Aktualności

Wsparliśmy

 • Fundacja Instytut Spraw Rodziny

  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Asik”

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pątnowie

  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łęki Szlacheckie

 • Fundacja „Kuźnia skrzydeł”

  Fundacja Kwiaty Polskie dla Pacjenta

 • Stowarzyszenie Oświatowe „Mała Szkoła” w Maleni

  Spółdzielnia socjalna „W te pędy”

 • Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”

  Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Szadku

 • Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju w Zduńskiej Woli

  Fundacja Współpraca i Rozwój

 • Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”

  Łódzki Klub Miłośników Fantastyki „Kapituła”

 • Fundacja Opieki

  Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim

 • Spółdzielnia Socjalna „Plan B”

  Fundacja Prospołeczna Poducha

 • Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO

  Fundacja Go-Now Dariusza Wadowskiego

 • Stowarzyszenie „Dolina Warty”

  Spó łdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei”

 • Stowarzyszenie Klub Sportowy Powstaniec Dobra

  Stowarzyszenie posŁódź!

 • Spółdzielnia socjalna „W te pędy”

  Młodzi Socjaliści

 • Centrum Wsparcia Terapeutycznego

  Stowarzyszenie „Dla Rodziny”

 • Fundacja Ab Ovo

  Fundacja Rozwoju Edukacji i Komunikacji „Łącznik”

 • Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

  Fundacja Inicjatyw Społecznych „Od Nowa”

 • Stowarzyszenie Tea Club

  Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 • Fundacja „Generator Kultury”

  Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bełchatów

 • Fundacja Ab Ovo

  Fundacja Gajusz

 • Polsko-Ukraińska Fundacja Media

  Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego

 • Fundacja Aktywizacja

  Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji

 • Fundacja PCJ Otwarte Źródła

  Fundacja Otwarta Brama

 • Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka”

  Fundacja Inicjatyw Międzykulturowych FURTKE

 • Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

  Fundacja Naturalne Miasto FENOMEN

 • Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Zawodowego

  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy

 • Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska

  Uczniowski Klub Sportowy „Korabka” Łowicz

 • Fundacja Ostoja

  Łęczycki Uniwersytet III wieku

 • Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego z siedzibą w Tomaszowie Maz.

  Fundacja KAMELOT

 • Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orątki i okolice

 • Fundacja Ogród Serca

  Ludowy Klub Sportowy „Pionier”

 • Spółdzielnia socjalna TIME

  Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bełchatów

 • Stowarzyszenie Mieszkańców Księżego Młyna „ADSUMUS”

  Fundacja Zawrót Głowy

 • Stowarzyszenie Pomocy dla Bezdomnych „Twój Dom”

  Stowarzyszenie Good Day

 • Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Szadku

  Fundacja „mówi35”

 • Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka”

  Zakład Aktywności Zawodowej w Rawie Mazowieckiej

 • Międzynarodowe Stowarzyszenie „Słyszę serce”

  Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56

 • Spółdzielnia socjalna „Cameral Studio 7”

  Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej

 • Stowarzyszenie Strapate Ranczo

  Fundacja „Dom w Łodzi”

 • Fundacja Rodzice Przyszłości

  Larigo Group Spółdzielnia Socjalna

 • Fundacja „Generator Kultury”

  Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Jaskółka

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gniazdo”

  Fundacja Miasto Projekt

 • Fundacja „Odys”

  Fundacja Form.Art.

 • Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet

  „Renowator Art” Spółdzielnia Socjalna

 • Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii NMP Różańcowej w Zgierzu

  Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”

 • Spółdzielnia socjalna TIME

  Egar

 • Urząd Gminy w Zduńskiej Woli

  Fundacja „Czyste Miasto”

 • Rodzin i Dorosłych AKURAT

  Rawsko-bielska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i praca”

 • Towarzystwo Sportowe Janiszewice

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gniazdo”

 • Lokalna Grupa Działania BUD-UJ

  Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”

 • Spółdzielnia Socjalna „Eco-Ład”

  Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Łódź Ratunkowa

 • Gminne Centrum Kultury

  Bialskie Stowarzyszenie Historyczne w Białej Rawskiej

 • Fundacja Interregion Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”

  Fundacja Zielony Przylądek

 • Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”

  Fundacja Kamila Maćkowiaka

 • Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak”

  Stowarzyszenie „Silni bo razem”

 • TOTUTOTAM

  Fundacja Form.Art.

 • Stowarzyszenie Dolina Pilicy

  Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei”

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM

  Spółdzielnia socjalna „Heaven”

 • Stowarzyszenie „Na co dzień i od święta”

  Stowarzyszenie INSPIRATORNIA!

 • Caritas Archidiecezji Łódzkiej

  Stowarzyszenie MIĘDZY LUDŹMI.

 • Polskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „Topory”

  Fundacja KJUB

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie

  Urząd Marszałkowski w Łodzi

 • Stowarzyszenie „Dolina Warty”

  Klub Aktywnego Seniora

 • Fundacja Rozwoju Edukacji i Komunikacji „Łącznik”

  Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Zachodnia”

 • Fundacja „mówi35”

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM

 • Stowarzyszenie Wsparcia Terapeutycznego

  Fundacja Galeria Promocji

 • Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki „Ależ Gustawie!”

  Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom

 • Sportu i Rekreacji w Krośniewicach

  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łódź – Śródmieście

 • Fundacja Transformacja

  Fundacja „Nasze ZOO”

 • Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska

  Stowarzyszenie Załoga Rowerowa ZGRZYT

 • Fundacja Gajusz

  Gminne Centrum Kultury

 • Fundacja ROKOKO

  Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

 • Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego z siedzibą w Tomaszowie Maz.

  „Dom na Zdrowiu” Spółdzielnia Socjalna

 • Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER

  Fundacja „Kocham życie”

 • Spółdzielnia Socjalna „Pracownia Sitodruku”

  Stowarzyszenie „ONJATY”

 • Fundacja Natura Kultura

  Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej

 • Fundacja Akademia Zdrowego Życia

  Stowarzyszenie NUD-NO!

 • Stowarzyszenie Sportowe Strongman.pl

  Fundacja „Czyste Miasto”

 • Fundacja 11 Muz. Innowacje w kulturze

  Fundacja Activus

 • Fundacja Świadome Zdrowie

  Spółdzielnia Socjalna Odblask

 • Fundacja Eko-Osada Brzozówka

  Stowarzyszenie Oświatowe „Mała Szkoła” w Maleni

 • Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

  Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie

 • Stowarzyszenie Ośrodek Realizacji Inicjatyw

  Lokalna Grupa Działania BUD-UJ

 • Stowarzyszenie Psychologów Pracy

  Stowarzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki

 • Stowarzyszenie EIKON

  Wiejskie Stowarzyszenie „Nasze sprawy”

 • Fundacja Edukacyjna Siłaczka

  Stowarzyszenie na Rzecz „Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi Dolina Dobrzynki”

 • Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

  Zespół Spiewaczy „Sędziejowianki”

 • Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM

  Gminny Ośrodek Kultury w Lubochni

 • Stowarzyszenie „ONJATY”

  Fundacja Opieki Happy Animals

 • Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pątnowie

 • Stowarzyszenie Pomocy „Przebudzenie”

  Fundacja Urban Forms

 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łódź – Śródmieście

  Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki

 • Stowarzyszenie KOJI BUDO Klub Łódź

  Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost”

 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łęki Szlacheckie

  Urząd Miasta w Tuszynie

 • Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki

  Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Łódź Ratunkowa

 • Towarzystwo Sportowe Janiszewice

  Stowarzyszenie Niedyszyna

 • Stowarzyszenie Tea Club

  Fundacja Społeczna „RAZEM”

 • Fundacja „Miłorząb” na Rzecz Osób Chorych Psychicznie

  Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii NMP Różańcowej w Zgierzu

 • Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio

  Fundacja Go-Now Dariusza Wadowskiego

 • Fundacja Plastelina

  Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie

 • Fundacja Naturalnej Przyjaźni „Psie serce”

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orątki i okolice

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź Bałuty

  Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”

 • Fundacja Akademia Zdrowego Życia

  Bank Pomocy

 • Fundacja „Droga do domu”

  Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”

 • Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy „Ochronka Bałucka” Sióstr Salezjanek

  Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

 • Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawcze SOWA

  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum w Łodzi

 • „Renowator Art” Spółdzielnia Socjalna

  Fundacja Kwiaty Polskie dla Pacjenta

 • Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych

  Fundacja Po MOC

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach

  Stowarzyszenie posŁódź!

 • Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

  Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER

 • Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej „ZGRZYT”

  Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.

 • Centrum Wsparcia Terapeutycznego

  Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl.

 • Stowarzyszenie EIKON

  Fundacja Industrial

 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum w Łodzi

  Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej „Start”

 • Sportu i Rekreacji w Krośniewicach

  Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz

 • Regionalne Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne

  Liga Kobiet Polskich Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi

 • Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

  Fundacja Aktywizacja

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Liderów Działań Psychospołecznych – Koło Województwa Łódzkiego

  Fundacja Dobrze że jesteś

 • Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej „ZGRZYT”

  Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni

 • Stowarzyszenie „Dla Rodziny”

  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach

 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI”

  Bank Pomocy

 • Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Obywatelskich Pro Futuro

  Klub Sportowy ŁÓDŹ RUNNING TEAM

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brenica

  Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

 • Fundacja PRAESTERNO

  Fundacja Wspierania Dzieci

 • Spółdzielnia Socjalna „Spóła Działa”

  Stowarzyszenie Miłośników Haftu „Kanwa”

 • Spółdzielnia Socjalna Monter

  Stowarzyszenie Klubu Kolarskiego „Cyklomaniak”

 • Urząd Gminy w Zduńskiej Woli

  Spółdzielnia Socjalna „Eco-Ład”

 • Spółdzielnia socjalna „Cameral Studio 7”

  Spółdzielnia Socjalna „Plan B”

 • Fundacja Bezcenne Zdrowie

  Stowarzyszenie Trzej Muszkieterowie

 • Stowarzyszenie Pomocy „Przebudzenie”

  Stowarzyszenie Załoga Rowerowa ZGRZYT

 • FUTMARK – Fundacja na Rzecz Popularyzacji Kultury i Biznesu Krajów Nordyckich

  Fundacja „Kuźnia skrzydeł”

 • Fundacja „Wspierać i pomagać”

  Fundacja Inicjatyw Niemożliwych „Cudosfera”

 • Klub Sportowy Aster

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska”

 • Fundacja „Twój Poranek”

  Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych „KEJA”

 • Image Group

  Fundacja 11 Muz. Innowacje w kulturze

 • Fundacja Społeczna „RAZEM”

  Fundacja Platon

 • Teatr Arlekin

  Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni

  Fundacja Naturalne Miasto FENOMEN

 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu

  Fundacja Po MOC

 • Międzynarodowa Fundacja Kobiet

  Spółdzielnia Socjalna Monter

 • Spółdzielnia Socjalna „Vitasana”

  Fundacja In search of…

 • Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

  Stowarzyszenie Pomocy dla Bezdomnych „Twój Dom”

 • Fundacja „Słonie na balkonie”

  Tomaszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych

 • Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.

  Spółdzielnia socjalna „Heaven”

 • Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brenica

 • Instytut Lecha Wałęsy

  Gminny Ośrodek Kultury w Lubochni

 • Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju w Zduńskiej Woli

  Fundacja Prospołeczna Poducha

 • Fundacja Zielony Przylądek

  Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Jaskółka

 • Stowarzyszenie Strapate Ranczo

  Kapela Podwórkowa „Sędziej”

 • Fundacja Galeria Promocji

  Towarzystwo Muzyczne „Bałałajki”

 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lutomiersk „Nasza Gmina”

  Regionalne Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska”

  Młodzi Socjaliści

 • Fundacja PRAESTERNO

  SPUNK. Fundacja Nowoczesnej Edukacji

 • Stowarzyszenie KOJI BUDO Klub Łódź

  Fundacja Inicjatyw Społecznych „Od Nowa”

 • Stowarzyszenie Abstynenckie „AZYL”

  Fundacja Subvenio

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Myślisz o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Chcesz utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym?

Dowiedz się więcej

Chcesz wzmocnić potencjał Twojego podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Masz pytania? Przyjdź, zadzwoń, napisz.

Kontakt

Zapisz się na newsletter

Wspieramy w pozyskiwaniu funduszy na działalność społeczną. Zwiększamy zaufanie, współpracę i... zyski. Dołącz do nas, a pomożemy rozwinąć Ci skrzydła.