Aktualności

Wsparliśmy

 • Stowarzyszenie NUD-NO!

  Fundacja Activus

 • Fundacja Plastelina

  Spółdzielnia socjalna „Cameral Studio 7”

 • Image Group

  Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM

 • Stowarzyszenie Psychologów Pracy

  Fundacja Otwarta Brama

 • Stowarzyszenie Kobiet w Konarzewie

  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum w Łodzi

 • Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Asik”

  Fundacja Naturalne Miasto FENOMEN

 • Stowarzyszenie Miłośników Haftu „Kanwa”

  Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”

 • Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawcze SOWA

  Towarzystwo Sportowe Janiszewice

 • Fundacja In search of…

  Liga Kobiet Polskich Łódzki Oddział Wojewódzki w Łodzi

 • Stowarzyszenie Oświatowe „Mała Szkoła” w Maleni

  Bank Pomocy

 • Fundacja Ogród Serca

  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź Bałuty

 • Fundacja „Dom w Łodzi”

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orątki i okolice

 • FUTMARK – Fundacja na Rzecz Popularyzacji Kultury i Biznesu Krajów Nordyckich

  Klub Aktywnego Seniora

 • Stowarzyszenie Miłośników ERpegów i Fantastyki

  Stowarzyszenie „Na co dzień i od święta”

 • Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

  Stowarzyszenie Strapate Ranczo

 • Spółdzielnia Socjalna „Plan B”

  Stowarzyszenie Sportowe Strongman.pl

 • Międzynarodowa Fundacja Kobiet

  Spółdzielnia Socjalna „Plan B”

 • Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

  Stowarzyszenie Strapate Ranczo

 • Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łódź – Śródmieście

  Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Łódź Ratunkowa

 • Sportu i Rekreacji w Krośniewicach

  Fundacja PRAESTERNO

 • Regionalne Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne

  Stowarzyszenie Pomocy dla Bezdomnych „Twój Dom”

 • Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

  Urząd Gminy w Zduńskiej Woli

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gniazdo”

  Stowarzyszenie Wsparcia Terapeutycznego

 • Stowarzyszenie EIKON

  Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego z siedzibą w Tomaszowie Maz.

 • Stowarzyszenie „Dla Rodziny”

  Fundacja PCJ Otwarte Źródła

 • Stowarzyszenie Tea Club

  Stowarzyszenie Załoga Rowerowa ZGRZYT

 • Polsko-Ukraińska Fundacja Media

  Fundacja Form.Art.

 • „Renowator Art” Spółdzielnia Socjalna

  Fundacja Kamila Maćkowiaka

 • Fundacja KJUB

  Stowarzyszenie Społecznie Zaangażowani

 • Młodzi Socjaliści

  Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bełchatów

 • Fundacja Natura Kultura

  Spó łdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei”

 • Centrum Inicjatyw na rzecz Rozwoju REGIO

  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lutomiersk „Nasza Gmina”

 • Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej „ZGRZYT”

  Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii NMP Różańcowej w Zgierzu

 • Fundacja Naturalnej Przyjaźni „Psie serce”

  Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji

 • Fundacja Gajusz

  Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”

 • Fundacja Go-Now Dariusza Wadowskiego

  Centrum Wsparcia Terapeutycznego

 • Uczniowski Miejski Klub Sportowy „Księżak”

  Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz

 • Stowarzyszenie „ONJATY”

  Fundacja Naturalne Miasto FENOMEN

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni

  Fundacja Instytut Spraw Rodziny

 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy

  Fundacja „Czyste Miasto”

 • Fundacja Aktywności Twórczej Dzieci i Młodzieży „PRO MUZA”

  Spółdzielnia Socjalna „Spóła Działa”

 • Stowarzyszenie posŁódź!

  Fundacja „mówi35”

 • Fundacja PRAESTERNO

  Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska

 • Stowarzyszenie Tea Club

  Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki

 • Stowarzyszenie Kultury Alternatywnej „ZGRZYT”

  Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Obywatelskich Pro Futuro

 • Fundacja „Kuźnia skrzydeł”

  Fundacja Społeczna „RAZEM”

 • Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju w Zduńskiej Woli

  Fundacja Akademia Zdrowego Życia

 • SPUNK. Fundacja Nowoczesnej Edukacji

  Stowarzyszenie „Dla Rodziny”

 • Stowarzyszenie Abstynenckie „AZYL”

  Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Zachodnia”

 • Rodzin i Dorosłych AKURAT

  Spółdzielnia socjalna „Heaven”

 • Fundacja Aktywizacja

  Fundacja „Miłorząb” na Rzecz Osób Chorych Psychicznie

 • Stowarzyszenie Załoga Rowerowa ZGRZYT

  Stowarzyszenie Klub Sportowy Powstaniec Dobra

 • Fundacja „Wspierać i pomagać”

  Fundacja „Kocham życie”

 • Sportu i Rekreacji w Krośniewicach

  Zakład Aktywności Zawodowej w Rawie Mazowieckiej

 • Urząd Marszałkowski w Łodzi

  Stowarzyszenie EIKON

 • Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Łódź Ratunkowa

  Fundacja Rozwoju Edukacji i Komunikacji „Łącznik”

 • Fundacja Subvenio

  Stowarzyszenie Pomocy „Przebudzenie”

 • Stowarzyszenie Dolina Pilicy

  Stowarzyszenie kobiety.lodz.pl.

 • Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II przy Parafii NMP Różańcowej w Zgierzu

  Stowarzyszenie Good Day

 • Stowarzyszenie Oświatowe „Mała Szkoła” w Maleni

  Fundacja ROKOKO

 • Stowarzyszenie MIĘDZY LUDŹMI.

  Gminny Ośrodek Kultury w Lubochni

 • Centrum Wsparcia Terapeutycznego

  Larigo Group Spółdzielnia Socjalna

 • Egar

  Fundacja Platon

 • Stowarzyszenie KOJI BUDO Klub Łódź

  Ludowy Klub Sportowy „Pionier”

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach

  Fundacja „Generator Kultury”

 • Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych

  Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie

 • Stowarzyszenie KOJI BUDO Klub Łódź

  Fundacja Prospołeczna Poducha

 • Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie

  Łęczycki Uniwersytet III wieku

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach

  Fundacja Opieki Happy Animals

 • „Dom na Zdrowiu” Spółdzielnia Socjalna

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM

 • Fundacja Po MOC

  Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”

 • Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Szadku

  Stowarzyszenie Pomocy „Przebudzenie”

 • Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER

  Stowarzyszenie Mieszkańców Księżego Młyna „ADSUMUS”

 • Fundacja Form.Art.

  Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka”

 • Stowarzyszenie Niedyszyna

  Uczniowski Klub Sportowy „Korabka” Łowicz

 • Bialskie Stowarzyszenie Historyczne w Białej Rawskiej

  Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie

 • Spółdzielnia Socjalna „Eco-Ład”

  Fundacja Ab Ovo

 • Fundacja Społeczna „RAZEM”

  Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej

 • Fundacja Dobrze że jesteś

  Fundacja Zielony Przylądek

 • Klub Sportowy ŁÓDŹ RUNNING TEAM

  Fundacja Inicjatyw Niemożliwych „Cudosfera”

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brenica

  Fundacja Opieki

 • Fundacja Rodzice Przyszłości

  Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”

 • Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER

  Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

 • Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „AMI”

  Regionalne Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne

 • Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Łowiczu

  Spółdzielnia socjalna TIME

 • Fundacja Gajusz

  Fundacja Industrial

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska”

  Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

 • Fundacja Kwiaty Polskie dla Pacjenta

  Fundacja Galeria Promocji

 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Jaskółka

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POLCENTRUM

 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Jaskółka

  Stowarzyszenie „ONJATY”

 • Towarzystwo Sportowe Janiszewice

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brenica

 • Zakład Opiekuńczo-Wychowawczy „Ochronka Bałucka” Sióstr Salezjanek

  Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom

 • Fundacja KAMELOT

  Spółdzielnia Socjalna Monter

 • Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łęki Szlacheckie

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gniazdo”

 • Fundacja Aktywizacja

  Fundacja Go-Now Dariusza Wadowskiego

 • Gminne Centrum Kultury

  Klub Sportowy Aster

 • Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębami”

  Stowarzyszenie Twórców Kultury i Sztuki Kamienica 56

 • Urząd Miasta i Gminy Biała Rawska

  Teatr Arlekin

 • Stowarzyszenie Żeglarzy Niepełnosprawnych „KEJA”

  Fundacja Zielony Przylądek

 • Młodzi Socjaliści

  Lokalna Grupa Działania BUD-UJ

 • Stowarzyszenie INSPIRATORNIA!

  Rawsko-bielska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i praca”

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cisie

  Urząd Miasta w Tuszynie

 • Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej

  Stowarzyszenie „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci”

 • Stowarzyszenie Ośrodek Realizacji Inicjatyw

  Fundacja Prospołeczna Poducha

 • Fundacja Inicjatyw Społecznych „Od Nowa”

  Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża

 • Gminny Ośrodek Kultury w Lubochni

  Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Psychoterapii

 • Stowarzyszenie na Rzecz „Ekorozwoju i Aktywizacji Wsi Dolina Dobrzynki”

  Lokalna Grupa Działania BUD-UJ

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pątnowie

  Fundacja Tworzenia i Promowania Sztuki „Ależ Gustawie!”

 • Fundacja Urban Forms

  Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych „Koniczynka”

 • Stowarzyszenie „Dolina Warty”

  Fundacja Kwiaty Polskie dla Pacjenta

 • Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Piotrkowie Trybunalskim

  Gminna Biblioteka Publiczna w Lubochni

 • Fundacja 11 Muz. Innowacje w kulturze

  Okręgowy Związek Łyżwiarstwa Szybkiego z siedzibą w Tomaszowie Maz.

 • Fundacja Współpraca i Rozwój

  Towarzystwo Muzyczne „Bałałajki”

 • Kapela Podwórkowa „Sędziej”

  Fundacja Zawrót Głowy

 • „Renowator Art” Spółdzielnia Socjalna

  Fundacja Akademia Zdrowego Życia

 • Fundacja Inicjatyw Międzykulturowych FURTKE

  Stowarzyszenie Klubu Kolarskiego „Cyklomaniak”

 • Międzynarodowe Stowarzyszenie „Słyszę serce”

  Fundacja Edukacyjna Siłaczka

 • Spółdzielnia socjalna „W te pędy”

  Fundacja „Twój Poranek”

 • Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio

  Spółdzielnia socjalna TIME

 • Fundacja Rozwoju Edukacji i Komunikacji „Łącznik”

  Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny „Zielone Wzgórze”

 • Gminne Centrum Kultury

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Wieluńska”

 • Spółdzielnia Socjalna „Eco-Ład”

  Fundacja Eko-Osada Brzozówka

 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pątnowie

  Spółdzielnia Socjalna „Vitasana”

 • Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku

  Stowarzyszenie Łódzki Kongres Kobiet

 • Fundacja „Nasze ZOO”

  Wiejskie Stowarzyszenie „Nasze sprawy”

 • Fundacja „mówi35”

  Fundacja Inicjatyw Społecznych „Od Nowa”

 • Fundacja 11 Muz. Innowacje w kulturze

  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Łódź – Śródmieście

 • Spółdzielnia Socjalna Odblask

  Fundacja Miasto Projekt

 • Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju

  Stowarzyszenie Trzej Muszkieterowie

 • Caritas Archidiecezji Łódzkiej

  Fundacja Ab Ovo

 • Spółdzielnia socjalna „Heaven”

  Fundacja „Czyste Miasto”

 • Polskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „Topory”

  Fundacja Świadome Zdrowie

 • Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei”

  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Regionalne Centrum w Łodzi

 • Fundacja Bezcenne Zdrowie

  Stowarzyszenie „Dolina Warty”

 • Fundacja Interregion Centrum Integracji Społecznej „Zielone Światło”

  TOTUTOTAM

 • Instytut Lecha Wałęsy

  Zespół Spiewaczy „Sędziejowianki”

 • Fundacja Ostoja

  Urząd Gminy w Zduńskiej Woli

 • Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Zawodowego

  Spółdzielnia socjalna „W te pędy”

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Liderów Działań Psychospołecznych – Koło Województwa Łódzkiego

  Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi ich Rodzin i Przyjaciół „Pomost”

 • Fundacja „Słonie na balkonie”

  Spółdzielnia socjalna „Cameral Studio 7”

 • Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki

  Towarzystwo Wiedzy Psychologicznej „Start”

 • Fundacja „Droga do domu”

  Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Bełchatów

 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orątki i okolice

  Stowarzyszenie posŁódź!

 • Stowarzyszenie „Silni bo razem”

  Bank Pomocy

 • Fundacja Transformacja

  Łódzki Klub Miłośników Fantastyki „Kapituła”

 • Stowarzyszenie Pomocy dla Bezdomnych „Twój Dom”

  Fundacja Wspierania Dzieci

 • Stowarzyszenie Wsparcia i Rozwoju w Zduńskiej Woli

  Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.

 • Spółdzielnia Socjalna „Pracownia Sitodruku”

  Spółdzielnia Socjalna Monter

 • Tomaszowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych

  Fundacja „Generator Kultury”

 • Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

  Fundacja „Odys”

 • Stowarzyszenie Literackie im. K.K. Baczyńskiego

  Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 • Fundacja Osób Społecznie Aktywnych F.O.S.A.

  Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łęki Szlacheckie

 • Fundacja „Kuźnia skrzydeł”

  Fundacja Galeria Promocji

 • Fundacja Po MOC

  Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Związku Młodzieży Wiejskiej w Szadku

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Myślisz o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Chcesz utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym?

Dowiedz się więcej

Chcesz wzmocnić potencjał Twojego podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Masz pytania? Przyjdź, zadzwoń, napisz.

Kontakt

Zapisz się na newsletter

Wspieramy w pozyskiwaniu funduszy na działalność społeczną. Zwiększamy zaufanie, współpracę i... zyski. Dołącz do nas, a pomożemy rozwinąć Ci skrzydła.