Rozeznanie rynku – doradca marketingowy Łódź

  • finanse księgowość

Instytut Spraw Obywatelskich w Łodzi zaprasza do składania ofert na doradcę marketingowego dla uczestników projektu pn. „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w załączniku.

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu ofertowym do dnia 22 września 2017 roku.

Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami i udzielania wyjaśnień jest:
Marzena Ambroziak – tel. 519 300 641; 42 630 17 49;  e-mail: marzena.ambroziak@inspro.org.pl