Rozeznanie rynku dotyczące wykonania projektów graficznych

  • Logo Centrum KLUCZ

Instytut Spraw Obywatelskich zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących wykonania projektów graficznych dla uczestników projektu pn.: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ”.

Wszelkie niezbędne informacje zamieszczone są w pliku z ogłoszeniem:
plik Rozeznanie rynku.

Ofertę cenową należy złożyć wypełniając Załącznik nr 1 do dnia 2.03.2020 r.

Dodatkowe pliki: klauzula informacyjna.

Osobą uprawnioną do kontaktu i udzielania wyjaśnień jest Marzena Ambroziak:
tel. 519 300 641; 42 630 17 49; e-mail: marzena.ambroziak@inspro.org.pl.