Chcesz utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym?

Chcesz utworzyć miejsce pracy w nowo powstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym? Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia:

  • Doradztwa prawnego, finansowego, biznesowego i z zakresu zamówień publicznych, które pomoże Ci utworzyć miejsce pracy, w tym przygotować biznesplan dla przedsiębiorstwa społecznego.
  • Szkoleń zawodowych, które przygotują Cię do specyfiki pracy przedsiębiorstwa społecznego.
  • Bezzwrotnego dofinansowania na rozruch miejsca pracy (do 20.000 zł).
  • Wsparcia pomostowego finansowego, które ułatwi Ci funkcjonowanie w pierwszych miesiącach działania nowo powstałego przedsiębiorstwa społecznego.
  • Indywidualnego doradcy nowo powstałego przedsiębiorstwa społecznego.

Przedsiębiorstwa społeczne mogą utworzyć zarówno osoby indywidualne, jak i osoby prawne. Można również utworzyć miejsce pracy w już istniejącym podmiocie ekonomii społecznej, np. organizacji pozarządowej lub spółdzielni socjalnej.

Działamy w szczególności w powiatach: łaskim, zduńskowolskim, pabianickim, łódzkim wschodnim, tomaszowskim, rawskim, opoczyńskim. Skontaktuj się z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc.

razem

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Myślisz o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Chcesz utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym?

Dowiedz się więcej

Chcesz wzmocnić potencjał Twojego podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Masz pytania? Przyjdź, zadzwoń, napisz.

Kontakt

Zapisz się na newsletter

Wspieramy w pozyskiwaniu funduszy na działalność społeczną. Zwiększamy zaufanie, współpracę i... zyski. Dołącz do nas, a pomożemy rozwinąć Ci skrzydła.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40, dla celów związanych z działaniami fundacji. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.). Potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności INSPRO.