DLACZEGO ZWRACAMY SIĘ DO MEDIÓW?

Nie do przecenienia jest rola, jaką zaangażowane media odgrywają w społeczeństwie lokalnym. Mogą one:

 • budować relacje między różnymi grupami,
 • współtworzyć dialog społeczny,
 • integrować lokalną społeczność,
 • wzmacniać potencjał małych ojczyzn,
 • polepszać komunikację na styku trzech sektorów – biznesowego, rządowego i pozarządowego,
 • upowszechniać lokalne dobre praktyki, promować innowacje w regionie,
 • wspierać i współtworzyć mechanizmy samorządności lokalnej,
 • ­wypełniać lukę informacyjną – opisywać sprawy pomijane przez media ogólnopolskie,
 • kreować i wdrażać standardy cywilizacyjne,
 • promować przedsiębiorczość (również tą społeczną), ekologię, kulturę, zrównoważony rozwój, szacunek do tradycji lokalnej, dobrą komunikację społeczną,
 • wpływać na świadomość mieszkańców, przedstawiając im pozytywne, rzadko opisywane praktyki i wartości,
 • promować aktywne postawy obywatelskie.

CO OFERUJEMY?

Specjalnie z myślą o mediach:

 • inspirujące przykłady lokalnych „dobrych praktyk” – innowacyjnych, wydajnych ekonomicznie i świetnie zarządzanych przedsiębiorstw społecznych.
 • rzetelne informacje na temat specyfiki i zasad funkcjonowania przedsiębiorczości społecznej.

NASZE SPOTY

Zachęcamy do posłuchania naszego KLUCZowego spotu radiowego i obejrzenia spotu telewizyjnego:

PLIKI DO ŚCIĄGNIĘCIA

 

Folder: Oferta Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej KLUCZ

 

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.