Działamy w Instytucie Spraw Obywatelskich realizując inicjatywę Centrum KLUCZ, czyli Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach którego działają programy Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej oraz Wiatrak: Klaster Spółdzielni Socjalnych. Wspólnymi siłami działamy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej w Polsce,
w szczególności zaś wspierając organizacje społeczne w procesie ekonomizowania
się i fundraisingu.

Jesteśmy zgraną grupą osób, które łączy zaangażowanie społeczne, chęć zrobienia czegoś dobrego dla innych oraz umiejętność współpracy. Jako że jesteśmy młodzi, stawiamy na rozwój, zbieramy wiedzę i doświadczenia, aby wykorzystać je w pracy i przekazać innym. Działamy dynamicznie, skutecznie, a dzięki świeżemu spojrzeniu i know-how, dobrze orientujemy się w dziedzinie sektora pozarządowego.

Małgorzata Sadowska

Małgorzata SadowskaJako koordynatorka projektu i kierowniczka zespołu przypomina nieco zegarmistrza, czyli pracuje nad tym, aby wszystkie trybiki i śrubki poprawnie ze sobą współdziałały :) Zajmuje się także doradztwem ogólnym oraz działaniami animacyjnymi. Z INSPRO współpracuje od ponad czterech lat, realizując różne zadania wynikające z potrzeb organizacji.

Z wykształcenia i zamiłowania antropolożka kultury. Fascynuje ją ludzka różnorodność, zachwycają przejawy kultury i sztuki. Angażując się w działania organizacji pozarządowych stara się ulepszyć siebie i w miarę możliwości pomóc innym.

W wolnym czasie zainteresowania i umiejętności plastyczno-artystyczne realizuje w Pracowni „Dłońmi Tworzone”. W sklepie rekodziela.eu można zaopatrzyć się w efekty jej pracy.

Julian Czurko

Julian CzurkoW ramach programu Centrum KLUCZ prowadzi „biuro mobilne”, czyli dojeżdża bezpośrednio do osób zainteresowanych naszą ofertą. Prowadzi doradztwa ogólne dla pracowników organizacji pozarządowych i osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, kierując ich na doradztwa i usługi do konkretnych ekspertów. Wspiera działania animacyjne na rzecz inicjatyw i partnerstw lokalnych. Zajmuje się także promocją projektu, kontaktem z mediami oraz przygotowaniem comiesięcznej „KLUCZowej audycji” w Studenckim Radiu „Żak” Politechniki Łódzkiej.

Absolwent historii sztuki i kulturoznawstwa, doktorant UŁ. Podyplomowo ukończył studia z ekonomii społecznej na UW. Trener i wykładowca specjalizujący się w tematach ekonomii społecznej oraz kultury – oba zainteresowania realizuje działając także w Fundacji Rokoko.

Weronika Alama

Weronika AlamaAbsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i niedoszła ekonomistka. Przygodę z INSPRO rozpoczęła od stażu w ramach projektu „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich”. Po stażu postanowiła związać się z fundacją na dłużej.

W projekcie prowadzi doradztwo i świadczy usługi prawne osobom i organizacjom objętych wsparciem. Zajmuje się także formalnym, „papierowym” aspektem działania Centrum KLUCZ tak, aby wymagane formalności były załatwiane szybko i usprawniały udzielane wsparcie.

Zafascynowana Skandynawią pod każdym względem – ludźmi, krajobrazem, muzyką, filmem i językiem norweskim. Niepoprawna optymistka wierząca, że każdy może przy odrobinie chęci zmieniać świat na lepsze. W wolnych chwilach angażuje się w działania na rzecz ochrony praw człowieka. Koordynatorka działań łódzkiej grupy Amnesty International.

Karolina Musielak

Karolina Musielak W Centrum KLUCZ w efektywny i przebojowy sposób animuje  partnerstwa i inicjatyw lokalne. Między innymi pod jej opieką powstały partnerstwa i inicjatywy lokalne, przyciągające ogromną rzeszę działaczy społecznych, organizacji pozarządowych, lokalnych przedsiębiorców, urzędników państwowych oraz osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo.

Absolwentka filologii polskiej na UŁ, studentka Ekonomii Społecznej w Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Działaczka Kooperatywy Spożywczej w Łodzi i wspólpracowniczka Nieformalnej Grupy Łódź-Gender. Trenerka Gender, zwolenniczka feminizacji języka polskiego. Przygodę z organizacjami pozarządowymi rozpoczęła jako harcerka – instruktorka i drużynowa zuchowa.

Jan Worpus

Jan WorpusW projekcie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości KLUCZ odpowiada za identyfikację wizualną projektów uczestników. Współtworzył identyfikację wizualną samego projektu, a jego dotychczasowe projekty można obejrzeć w porfolio Grafixpolu.

Urodzony w 1980 r., absolwent Historii Sztuki na Uniwersytecie Łódzkim (2005 r.), studia licencjackie w Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie. Od roku 2007 pracuje jako projektant grafiki użytkowej i fotograf.

Kamila Perka

Kamila PerkaJej pasją jest polski kabaret, a ulubieńcami i jednocześnie mistrzami – Jeremi Przybora i Wojciech Młynarski. Fascynuje ją również kino, zwłaszcza to niebanalne i zaskakujące.

Absolwentka dziennikarstwa i filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim, profesjonalnie związana z radiem. W ramach projektu współprowadzi „KLUCZową audycję” na antenie Studenckiego Radia „Żak” Politechniki Łódzkiej.

Możliwość komentowania jest wyłączona.