Dokumenty do pobrania

Regulamin udziału w projekcie i formularze uczestnika

Jeśli chcesz skorzystać ze wsparcia Centrum KLUCZ, zapoznaj się z regulaminem projektu. Wypełnij również formularze uczestnika projektu.

Regulamin udziału w projekcie (pdf)

Formularz Dane instytucji (doc)

Formularz Dane indywidualne (doc)

 

Pomoc de minimis

Usługi dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców) objęte są udzieleniem pomocy de minimis. Jeśli reprezentujesz taki podmiot, wypełnij formularz informacji i oświadczenie oraz zapoznaj się ze wzorem umowy.

Formularz informacji (xls)

Oświadczenie (doc)

Umowa na usługi objęte udzieleniem pomocy de minimis (doc)

 

Rekrutacja do wsparcia finansowego i szkoleniowo-doradczego na utworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym

Chcesz wziąć udział w rekrutacji do wsparcia finansowego na utworzenie miejsca pracy w nowopowstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym? Zapoznaj się z regulaminem, wzorami formularzy oraz kartami oceny.

Regulamin rekrutacji do wsparcia finansowego (doc)

Karty oceny (zip)

Formularze do wypełnienia (zip)

 

Złożenie i ocena wniosku o udzielenie wsparcia finansowego (nabór zamknięty)

  • Wziąłeś udział w rekrutacji do wsparcia finansowego i Twój formularz uzyskał pozytywną ocenę? Zapoznaj się z umową na blok szkoleniowo-doradczy.

Umowa na blok szkoleniowo-doradczy (zip)

  • Zapoznaj się także z regulaminem wsparcia finansowego oraz dokumentami, które należy złożyć, aby je otrzymać.

Regulamin wsparcia finansowego (zip)

  • Dowiedz się, w jaki sposób przebiega ocena biznesplanów.

Regulamin pracy Komisji Oceny Biznesplanów (doc)

  • Komisja pozytywnie oceniła Twój plan? Zapoznaj się z wzorami umów o wsparcie finansowe.

Umowa o wsparcie finansowe (zip)

 

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Myślisz o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Chcesz utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym?

Dowiedz się więcej

Chcesz wzmocnić potencjał Twojego podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Masz pytania? Przyjdź, zadzwoń, napisz.

Kontakt

Zapisz się na newsletter

Wspieramy w pozyskiwaniu funduszy na działalność społeczną. Zwiększamy zaufanie, współpracę i... zyski. Dołącz do nas, a pomożemy rozwinąć Ci skrzydła.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40, dla celów związanych z działaniami fundacji. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.). Potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności INSPRO.