Dokumenty do pobrania

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ”

Zapoznaj się z dokumentami potrzebnymi do skorzystania ze wsparcia w projekcie:

Regulamin ogólny udziału w projekcie (pdf)

Formularz udziału w projekcie dla instytucji (doc)

Formularz udziału w projekcie dla osoby indywidualnej (doc)
Dokumenty dla podmiotów prowadzących działalność ekonomiczną (aktywną działalność odpłatną statutową i/lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego):

Umowa na usługi objęte pomocą de minimis (doc)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (xls)

Oświadczenie o wysokości dotychczas uzyskanej pomocy de minimis (doc)

Dokumenty dla osób i podmiotów zainteresowanych utworzeniem nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych:

Regulamin rekrutacji (pdf)

Formularz zgłoszeniowy dla osób fizycznych (doc)

Formularz zgłoszeniowy dla podmiotów instytucjonalnych (doc)

Karta oceny formalnej (pdf)

Karta oceny merytorycznej dla osób fizycznych (pdf)

Karta oceny merytorycznej dla podmiotów instytucjonalnych – nowe PS (pdf)

Karta oceny merytorycznej dla podmiotów instytucjonalnych – PES przekształcające się oraz istniejące PS (pdf)

Lista PKD wykluczonych z pomocy de minimis (xls)


Projekt „Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Zapoznaj się z dokumentami potrzebnymi do skorzystania ze wsparcia w projekcie:

Regulamin ogólny udziału w projekcie 

Dokumenty aplikacyjne dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

Dokumenty dla podmiotu prowadzącego działalność odpłatna pożytku publicznego

 

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Myślisz o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Chcesz utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym?

Dowiedz się więcej

Chcesz wzmocnić potencjał Twojego podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Masz pytania? Przyjdź, zadzwoń, napisz.

Kontakt

Zapisz się na newsletter

Wspieramy w pozyskiwaniu funduszy na działalność społeczną. Zwiększamy zaufanie, współpracę i... zyski. Dołącz do nas, a pomożemy rozwinąć Ci skrzydła.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40. Dane będą przetwarzane w celu informowania o działaniach Instytutu. Pełna informacja dotycząca ochrony danych osobowych.