Bezpłatne wsparcie dla organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją – „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”

 • paragraf zmiana prawa

Federacja Inicjatyw Oświatowych wraz ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego zaprasza obywateli, a zwłaszcza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji, do udziału w projekcie „Suweren konsultuje – dobre prawo buduje”.

Jego celem jest przybliżenie tematyki tworzenia prawa w Polsce oraz zwiększenie możliwości konsultowania projektów aktów prawnych przez obywateli. Uczestnicy projektu mają powiększyć grono osób aktywnie uczestniczących w konsultacjach aktów prawnych, w szczególności tych, które dotyczą prawa oświatowego. Do udziału w projekcie zaproszeni są członkowie organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją, a także ich pracownicy, współpracownicy i wolontariusze oraz członkowie, pracownicy i współpracownicy Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Uczestnicy projektu dowiedzą się:

 • jak czytać i rozumieć treść ustaw i rozporządzeń
 • jak porównywać nowelizacje z dokumentami zmienianymi
 • jak je oceniać i formułować wnioski
 • jak organizować i prowadzić konsultacje w swoim środowisku
 • jak funkcjonują organizacje pozarządowe i związki zawodowe
 • skąd biorą się środki publiczne na oświatę i jak są wydatkowane
 • jak udzielane są dotacje na prowadzenie placówek edukacyjnych

Udział w projekcie dla jego uczestników i delegujących ich organizacji jest bezpłatny.

W ramach projektu każdy z uczestników otrzyma wsparcie w postaci:

 • cyklu trzech szkoleń (każde po 3 dni) realizowanych od października 2017 do grudnia 2018,
 • szkoleń i wsparcia ekspertów na platformie Moodle po każdym szkoleniu,
 • cyklu czterech webinariów utrwalających zdobyte wiadomości po każdym szkoleniu.

Więcej informacji o projekcie na stronie Federacji Inicjatyw Oświatowych.

Szkolenia stacjonarne zostaną zorganizowane w każdym z miast wojewódzkich (w Warszawie dla czterech grup uczestników) – terminy i miejsca szkoleń.