Bezpłatny warsztat: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

  • finanse księgowość

Zapraszamy na bezpłatny warsztat „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, który odbędzie się 15 kwietnia 2019 r.

Kiedy: 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – 17:00

Gdzie: Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), ul. Pomorska 40, Łódź

Kto może wziąć udział:

  • przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych, spółek non profit) zarejestrowanych na terenie powiatów: łódzkiego-wschodniego, pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego, rawskiego,
  • przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej  (fundacji i stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą i/lub aktywną działalność odpłatną pożytku publicznego, spółdzielni socjalnych i spółek non profit) zarejestrowanych na terenie Łodzi.

W warsztacie mogą wziąć udział członkowie zarządów, pracownicy, współpracownicy i wolontariusze organizacji.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztacie?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określa, które podmioty są zobowiązane do stosowania jej przepisów (tzw. „instytucje obowiązane”). Czy wiesz, że wśród nich znajdują się także organizacje non-profit:

  • fundacje i stowarzyszenia przyjmujące płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 EUR?

Wśród obowiązków nakładanych przez ustawę znajduje się m.in. zapewnienie pracownikowi odpowiedzialnemu w organizacji za przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego udziału w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków.

Uczestnicy warsztatu otrzymają zaświadczenie uczestnictwa.


Warsztat poprowadzi

Justyna Bartosiewicz

Justyna Bartosiewicz – ekspert w zakresie rachunkowości. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów. Zajmuje się przede wszystkim działalnością podmiotów ekonomii społecznej w ujęciu prawnym, rachunkowym i podatkowym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej. Trener, wykładowca i doradca. Jest prezesem dwóch fundacji oraz dwóch spółek.

 


Jak zgłosić się na warsztat

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt z Martą Stępniakmarta.stepniak@inspro.org.pl, tel. 519 300 647| 42 630 17 49. W tytule e-maila prosimy o wpisanie warsztat „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”, a w treści: nazwy reprezentowanej organizacji, jej nr KRS oraz imienia i nazwiska osoby, która będzie brała udział w warsztacie.

Na zgłoszenia czekamy do środy 10 kwietnia do godz. 16.00.

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużej liczby zgłoszeń zastrzegamy prawo do zaproszenia maksymalnie 1 osoby z organizacji.