Centrum KLUCZ na Łódzkich Targach Ekonomii Społecznej

  • Łódzkie Tragi Ekonomii Społecznej

W niedzielę, 9 września, byliśmy na III edycji Łódzki Targów Ekonomii Społecznej. Poświęciliśmy ten czas na spotkania z mieszkańcami Łodzi i regionu oraz opowiedzenie o tym, czym jest ekonomia społeczna.

Targi towarzyszyły Mixerowi Regionalnemu, dzięki czemu przez nasze stoisko przewinęło się wiele osób zainteresowanych działaniami Centrum KLUCZ. Do rąk odwiedzających stoisko trafiła również gazeta Aktywność Obywatelska, w której zaprezentowaliśmy działalność kilku przedsiębiorstw społecznych, które wspieramy doradztwami, szkoleniami oraz dotacjami na miejsca pracy.

Wśród wielu wystawców zgromadzonych na ul. Piotrkowskiej, znalazły się również organizacje, z którymi współpracujemy:

  • Fundacja Ostoja im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna,
  • Warsztat Terapii Zajęciowej z Pabianic,
  • Fundacja Wsparcia i Rozwoju Rodziny Zielone Wzgórze,
  • Spółdzielnia Socjalna Pracownia Sitodruku,
  • Fundacja Obszar Wspólny,
  • Spółdzielnia Socjalna Fiero!

Targom towarzyszyły również prezentacje wystawców – w tym także Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. W trakcie krótkiej prezentacji wspólnie o ofercie wsparcia dla ekonomii społecznej w województwie łódzkim opowiedziały: Karolina Fijołek (Centrum KLUCZ), Paulina Ciąćka (OWES Ja-Ty-My) oraz Monika Hibner (Centrum OPUS). Rolę moderatorki pełniła Ewa Marciniak  (OWES Ja-Ty-My).

 

 

Organizatorami Targów byli: Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My.