Centrum KLUCZ poszukuje organizatora wizyty studyjnej

  • wyprawa w góry

Zapraszamy do składania ofert dotyczących organizacji dwudniowej wizyty studyjnej w podmiotach ekonomii społecznej (PES). Celem wizyty jest poznanie specyfiki funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej spoza obszaru województwa łódzkiego.

Zakres zamówienia:

1. Wizyta w minimum 5 PES prowadzących działalność ekonomiczną, o różnym profilu działalności i różnych formach prawnych.
2. Zaprezentowanie i omówienie dobrych praktyk w funkcjonowaniu wizytowanych PES oraz wyzwań stojących przed tymi podmiotami.
3. Zapewnienie materiałów dla uczestników wizyty studyjnej.
4. Zapewnienie noclegu ze śniadaniem.
5. Zapewnienie wyżywienia dla każdego uczestnika wizyty studyjnej.
6. Zapewnienie ubezpieczenia NNW dla wszystkich uczestników wizyty studyjnej.
7. Zorganizowanie i zapewnienie transportu osobom biorącym udział w wizycie studyjnej, wraz z bagażem.
8. Zapewnienie opiekuna grupy.

Wizytę studyjną należy zorganizować w terminie 23 – 24.11.2017 r. Dokładny harmonogram należy określić w Programie wizyty studyjnej.

Liczba uczestników: max. 16 osób – przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób indywidualnych zainteresowanych utworzeniem PES.

Szczegółowe zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się w bazie konkurencyjności.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego lub pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu ofert do Zamawiającego) pod adresem: Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO), ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź do 26.09.2017 r . do godz. 16.00.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z Marzeną Ambroziak: marzena.ambroziak@inspro.org.pl, tel. 519 300 641 | 42 630 17 49