Co kryje w sobie Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 2.0?

 • finanse księgowość

Celem  programu  organizowanego przez Polskiego Funduszu Rozwoju jest pomoc finansowa dla firm z 38 branż, które musiały ograniczyć lub zawiesić działalność w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.  Pomoc będzie udzielana możliwie szybko, za pośrednictwem systemu przygotowanego przez PFR i banki. Pojawi się możliwość umorzenia 100% subwencji dla MŚP uzyskanej w ramach Tarczy 1.0. Program Tarcza Finansowa 2.0 musi uzyskać notyfikację Komisji Europejskiej.

Tarcza Finansowa PFR 2.0: wsparcie dla mikrofirm

 • Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników i działających w jednej z 38 wskazanych branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 • Dla firm, których obrót lub suma bilansowa za 2019 r. nie jest wyższy niż 2 mln euro.

Formy wsparcia mikrofirm

 • Subwencje finansowe – 18 tys. zł lub 36 tys. zł  na zatrudnionego.
 • Subwencje do maksymalnej kwoty 324 tys. zł.
 • Wysokość subwencji zależna od liczby pracowników i spadku obrotów.
 • Dla firm, które odnotowały spadek obrotów w 2020 r. o min 30% w związku z COVID-19.
 • Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.
 • Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po zgodzie KE).

Tarcza Finansowa PFR 2.0: dla małych i średnich firm

 • Dla firm zatrudniających do 249 pracowników i działających w jednej z 38 wskazanych branż z Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 • Obrót za 2019 r. mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro.

Formy wsparcia małych i średnich firm

 • Dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% straty brutto za okres 1 listopada 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r.
 • Subwencje do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł.
 • Wysokość subwencji zależna od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto.
 • Dla firm, które odnotowały spadek obrotów o min. 30% w związku z COVID-19.
 • Środki bezzwrotne pod warunkiem prowadzenia działalności oraz rozliczenia subwencji na zasadzie finansowania 70% straty brutto.
 • Termin składania wniosków: styczeń – luty 2021 r. (po wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską).

Możliwość umorzenia 100% subwencji z Tarczy Finansowej 1.0 (termin składania wniosków: po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0). 

Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tys. zł na jednego pracownika.


Tarcza Finansowa PFR 2.0: dla dużych firm

 • Dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln euro
 • Aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej, z nowym okresem szkody COVID-19 do 31 marca 2021 r.
 • Termin składania wniosków: styczeń – marzec 2021 r. (po zgodzie KE).

Zmiany w formule programu

 • Znacząco ułatwiony proces dla niskich kwot pomocy,
 • zachowany zwrotny charakter środków z elementem umorzenia pożyczki pomocowej, co związane jest z pełnym procesem analizy kredytowej,
 • większa elastyczność pod względem okresu finansowania wydłużonego z 4 do 6 lat.

Na co można wykorzystać środki pozyskane z subwencji?

 • Środki można wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, m.in. wynagrodzeń pracowników.
 • Z otrzymanych środków nie można przedpłacać kredytów, leasingów oraz innych podobnych instrumentów.
 • Zakaz przeznaczania otrzymanych środków na płatności do właściciela oraz osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.
 • Z otrzymanych środków nie można finansować przejęcia innego przedsiębiorstwa lub akwizycji.

Katalog PKD mogących ubiegać się o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0:

 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna
 • 90.01 Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z – Działalność muzeów
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Przeczytaj więcej

W styczniu ruszy Tarcza Finansowa PFR 2.0 – 35 mld zł na pomoc dla firm poszkodowanych podczas drugiej fali COVID-19

Prezentacja Tarcza Finansowa PFR 2.0 – Wsparcie dla firm poszkodowanych podczas drugiej fali COVID-19