Dołącz do listy przedsiębiorstw społecznych

  • szkolenie prawo pracy

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało listę przedsiębiorstw społecznych. Dołączyć mogą do niej te fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i spółki z o.o. not for profit, które posiadają zweryfikowany status przedsiębiorstwa społecznego.

Przedsiębiorstwo społeczne – czym jest?

Jeśli chodzi o formę prawną, to przedsiębiorstwem społecznym może być fundacja, stowarzyszenie, a także spółka not for profit czy spółdzielnia socjalna. Istotne jest, że PS, prowadząc działalność ekonomiczną, realizuje cele społeczne – zatrudniając osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i/lub świadcząc usługi społeczne. Każde PS, niezależnie od formy prawnej, musi zatem spełniać kilka warunków, w tym:

  • prowadzić działalność gospodarczą, odpłatną, oświatową lub kulturalną,
  • zatrudniać minimum 3 osoby (na umowę o pracę na minimum ćwierć etatu lub na umowę-zlecenie), przy czym 50% z nich (w określonych przypadkach 20% lub 30%) spośród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • wypracowywany zysk przeznaczać na wzmocnienie potencjału PS oraz na reintegrację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub działalność pożytku publicznego.

Zapoznaj się ze szczegółową definicja przedsiębiorstwa społecznego

Jak uzyskać status przedsiębiorstwa społecznego?

Podmiot ekonomii społecznej może ubiegać się o nadanie statutu przedsiębiorstwa społecznego we właściwym dla niego  terytorialnie Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej. Weryfikacja podmiotu odbywa się na podstawie oświadczenia wnioskującego podmiotu.

Oświadczenie dla podmiotu innego niż spółdzielnia socjalna

Oświadczenie dla spółdzielni socjalnej

Dlaczego warto dołączyć do listy przedsiębiorstw społecznych?

  • Zwiększa się dzięki temu możliwość bycia wyszukanym przez potencjalnych zamawiających usługi/ produkty.
  • Zwiększa się możliwości pozyskiwania klientów i zamówień.
  • Zwiększa się widoczności przedsiębiorstwa pod katem uzyskania np. zaproszeń na wydarzenia dedykowane przedsiębiorstwom społecznym.
  • Lista jest narzędziem promocji działań przedsiębiorstw społecznych.

Lista dostępna jest na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Lista będzie aktualizowana co miesiąc.


Chcesz, by Twoje przedsiębiorstwo trafiło na listę? Skontaktuj się z nami:

Karolina Fijołek e-mail: karolina.fijolek@inspro.org.pl | tel. 512 034 281- dla organizacji z m. Łodzi
Justyna Matusiak e-mail: justyna.matusiak@inspro.org.pl | tel. 512 034 254 – dla organizacji z powiatów pabianickiego, łaskiego, zduńskowolskiego, łódzkiego wschodniego, rawskiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego