Jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego i pozyskiwać 1% od darczyńców?

  • warsztaty dlaopp

Zapraszamy na bezpłatne doradztwo prawne „Jak uzyskać status organizacji pożytku publicznego i pozyskiwać 1% od darczyńców?”

Jeśli prowadzisz podmiot ekonomii społecznej (np. fundację, stowarzyszenie, spółdzielnię socjalną, spółkę non profit) i zastanawiasz się nad uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego dla swojego podmiotu zapisz się na doradztwo prawne w zakresie następujących zagadnień:

– Co to znaczy być Organizacją Pożytku Publicznego
– Przygotowanie się do uzyskania statusu OPP krok po kroku
– Działalność odpłatna i gospodarcza w OPP
– Obowiązki i uprawnienia OPP

Doradztwo prowadzi:

Angelika Pasek-Gilarska – od kilkunastu lat zaangażowana zawodowo w działalność organizacji pozarządowych na terenie całego kraju. Doradza, szkoli i zaprzyjaźnia się z fundacjami, stowarzyszeniami oraz spółdzielniami socjalnymi. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzanie organizacjami pozarządowymi na Collegium Civitas. Obecnie studiuje w Szkole Głównej Handlowej na Akademii Spółek. Doświadczony trener. Ma za sobą kilkaset godzin szkoleniowych m.in dla organizacji pozarządowych oraz pracowników oświaty.

Doradztwo odbędzie się 1 sierpnia (poniedziałek) w godzinach 9.00-13.00 w siedzibie INSPRO, ul. Pomorska 40. * zmiana daty warsztatu z 25 lipca na 2016 r. na 1 sierpnia 2016 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie maila na adres kontakt@inspro.org.pl z tytułem „doradztwo prawne”, w treści o podanie: imienia, nazwiska i nazwy organizacji wraz z numerem KRS. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na warsztat. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 29 lipca 2016.

Więcej informacji: pod numerem telefonu: 42 630 17 49 lub pod adresem mailowym: kontakt@inspro.org.pl