Konkurs: Pakiet dla społecznych przedsiębiorców – II edycja

  • Konkurs Pakiet dla społecznych przedsiębiorców

Czy uważasz, że prowadzisz prężnie działający podmiot, ale niestety, mało kto o Was słyszał? Poszukujesz klientów, ale marketing szeptany nie wystarcza? Być może potrzebujecie nowej strony internetowej lub Wasze zapasy wizytówek i ulotek już się wyczerpały? Przydałby się Wam logotyp, ale na pokładzie nie macie grafika? Wystartujcie w konkursie „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców” i pozyskajcie usługi rozwojowe o wartości do 5.000 zł.

Nabór Wniosków w Konkursie „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców” trwa od 29 maja 2019 r. do 11 czerwca 2019 r. do godz. 16.00. 

Kto może wziąć udział w Konkursie?:

Do udziału w Konkursie uprawnione są te PES/PS, które łącznie spełniają poniższe warunki:

  • posiadają osobowość prawną;
  • spełniają definicję podmiotu ekonomii społecznej (PES), o której mowa w §1 ust. 6 Regulaminu lub definicję przedsiębiorstwa społecznego (PS), o której mowa w §1 ust. 7 Regulaminu (znajdziesz go poniżej);
  • są zarejestrowane na terenie m. Łodzi;
  • w przypadku PES – prowadzą aktywną działalność ekonomiczną, tj. posiadają wpis do rejestru przedsiębiorców i/lub prowadzą aktywną statutową działalność odpłatną;
  • nie są obecnie w złej sytuacji ekonomicznej, nie rokującej na dalszy ich rozwój i funkcjonowanie.

W ramach konkursu sfinansować można, m.in.:

  • zaprojektowanie strony internetowej www;
  • zaprojektowanie identyfikacji wizualnej (logo, roll-upy reklamowe, ulotki, banery reklamowe, foldery promocyjne, wizytówki firmowe);
  • wydruki materiałów reklamowych;
  • inne kwalifikowalne usługi, niezbędne do rozwoju działalności ekonomicznej, zgodne z zapisami Regulaminu Konkursu.

Jak złożyć wniosek?

Wydrukowany (wypełniony na komputerze lub odręcznie czytelnie) i podpisany przez Wnioskodawcę wniosek należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres:

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) Pomorska 40; 91-408 Łódź z dopiskiem: Konkurs „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców”. Ważne: liczy się data dostarczenia wniosku, a nie data stempla pocztowego.

Termin składania wniosków: od 29 maja 2019 r. do 11 czerwca 2019 r. do godz. 16.00. 


Zapoznaj się z niezbędnymi dokumentami dotyczącymi konkursu „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców”:

Regulamin Konkursu

Wniosek konkursowy

Wzór karty oceny formalnej

Wzór karty oceny merytorycznej

Zasady realizacji usług specjalistycznych

Wzór umowy na realizację usług specjalistycznych


Chcesz wziąć udział w konkursie „Pakiet dla społecznych przedsiębiorców”? Skontaktuj się z nami:

 

kontaktDla przedsiębiorstw społecznych zarejestrowanych na terenie m. Łodzi: Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel. 512 034 281 | 42 630 17 49

Dla fundacji i stowarzyszeń prowadzących aktywnie działalność ekonomiczną (tj. posiadających wpis do Rejestru Przedsiębiorców i/lub prowadzących aktywnie działalność odpłatną) oraz dla spółek z o.o. not for profit i spółdzielni socjalnych niebędących PS zarejestrowanych na terenie m. Łodzi: Marta Stępniak, e-mail: marta.stepniak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49.