Konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 [WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW]

  • znak jakości ekonomii społecznej i solidarnej 2019

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego na terenie całego kraju, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłuża termin składania wniosków o certyfikat Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 do 30 czerwca 2020 r. 

To już trzecia edycja konkursu. Jego celem jest wyróżnienie podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Jedna z kategorii dedykowana jest  samorządom, które wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej.

Organizacje i samorządy mogą ubiegać się o certyfikaty w 5 kategoriach:

Kategoria I. Debiut roku.

Kategoria II. Najlepszy pracodawca.

Kategoria III. Sukces rynkowy.

Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.

Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Nagrody dla certyfikowanych podmiotów

Dla laureatów Konkursu w kategoriach I – IV przewidziano:

  1. za zajęcie 1 -3 miejsca – pakiet wsparcia o wartości 10 000 zł (laureaci);
  2. za przyznanie certyfikatu znaku jakości – pakiet wsparcia o wartości 3 000 zł (podmioty certyfikowane).

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I – IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji.

Ponadto, w ramach każdej kategorii laureaci będą mogli wziąć udział w zagranicznej wizycie studyjnej oraz w targach branżowych.

Uroczyste wręczenie nagród zaplanowano w programie IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się jesienią 2020 r.

Przeczytaj więcej o konkursie

Zapoznaj się z Regulaminem konkursu

Złóż wniosek konkursowy


Sprawdź, które ze wspieranych przez Centrum KLUCZ organizacji posiadają Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej


Chcesz zdobyć Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej – skontaktuj się z nami:

kontakt
Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców)Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281 | 42 630 17 49.

Podmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 254 | 42 630 17 49.