Lista rankingowa formularzy na tworzenie miejsc pracy po II naborze

  • dotacje na miejsca pracy

Po rozmowach z przedsiębiorcami społecznymi, obradach Komisji i pracach nad kartami oceny merytorycznej już wiemy, kto rozpocznie wkrótce pisanie biznesplanu! 

Istniejący oraz przyszli przedsiębiorcy społeczni złożyli 8 formularzy rekrutacyjnych, w których zaplanowali utworzenie 42 miejsc pracy. Dzisiaj z radością informujemy, że wszystkie złożone formularze uzyskały pozytywne oceny. Gratulujemy uczestnikom naboru 🙂

Już wkrótce zabieramy się do dalszej pracy – czeka nas przygotowanie biznesplanów, które pozwolą nam na podjęcie ostatecznej decyzji o przynaniu dotacji na stworzenie nowych miejsc pracy.

Zapoznaj się z listą rankingową formularzy rekrutacyjnych