Pierwsze zakupy w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 ruszyły [AKTUALIZACJA]

 • Ruszyły zakupy produktów i usług w PES i PS w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19

Realizujemy już pierwsze zakupy produktów i usług w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.

Wśród zakupów, które jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dokonamy od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych możemy wymienić:

 • dostarczanie ciepłych posiłków osobom w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19,
 • ozonowanie i odkażanie pomieszczeń użyteczności publicznej,
 • dostarczanie ciepłych posiłków pracownikom służby zdrowia,
 • produkcja i dostarczanie masek ochronnych do instytucji publicznych,
 • usługi opiekuńcze dla osób w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19.

Wspólnym celem tych zakupów jest walka ze skutkami epidemii w społecznościach lokalnych oraz wsparcie działalności przedsiębiorców społecznych.

Przeczytaj, kto i komu pomaga dzięki zakupom COVIDowym:

Realizacja usług dla lokalnych społeczności już trwa. Usługi realizuje 6 podmiotów ekonomii społecznej na terenie woj. łódzkiego (kwota zakupów: 146 863,5 zł) oraz 12 podmiotów na terenie m. Łodzi (Centrum KLUCZ dokonało zakupu w 3 podmiotach na kwotę 51 962,10 zł).

 • Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei – ciepłe posiłki dla opoczyńskich seniorów;
 • Zakład Aktywności Zawodowej „Ja-Ty-My” – catering dla podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu;
 • Spółdzielnia Socjalna Piątkowska – dostawa pieczywa do stołówki prowadzonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie;
 • Fundacja Ostoja – dostarczenie cateringu i maseczek dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie;
 • Spółdzielnia Socjalna Zielone Pabianice – ozonowanie przedszkoli w Pabianicach;
 • Biznes PULS sp. z o.o. – dostarczenie maseczek i przyłbic do współpracujących organizacji oraz ozonowanie ich pomieszczeń;
 • Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA – dostarczenie maseczek ochronnych do domów kultury, straży pożarnych i innych podmiotów działających na rzecz seniorów;
 • Fundacja Biuro Interwencyjnej Edukacji i Dydaktyki Artystycznej – ozonowanie pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi;
 • Spółdzielnia Socjalna „Łódzka Szansa” – dostarczanie ciepłych posiłków dla 25 rodzin zamieszkujących Stary Widzew, w tym dla dzieci znajdujących się pod opieką wyrównawczą Salezjańskiego Centrum Młodzieżowego im. Św. Dominika Savio Oratorium w Łodzi.

 

Spółdzielnia Socjalna Łódzka Szansa już działa! Dostarcza ciepłe posiłki do rodzin objętych wsparciem Salezjańskie Centrum Młodzieżowe Oratorium

Opublikowany przez Centrum KLUCZ Poniedziałek, 20 lipca 2020