Pierwsze zakupy w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 ruszyły

  • Ruszyły zakupy produktów i usług w PES i PS w związku z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19

Realizujemy już pierwsze zakupy produktów i usług w związku z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19.

Wśród zakupów, które jako Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dokonamy od podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych możemy wymienić:

  • dostarczanie ciepłych posiłków osobom w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19,
  • ozonowanie i odkażanie pomieszczeń użyteczności publicznej,
  • dostarczanie ciepłych posiłków pracownikom służby zdrowia,
  • produkcja i dostarczanie masek ochronnych do instytucji publicznych,
  • usługi opiekuńcze dla osób w trudnej sytuacji w związku z wystąpieniem COVID-19.

Wspólnym celem tych zakupów jest walka ze skutkami epidemii w społecznościach lokalnych oraz wsparcie działalności przedsiębiorców społecznych.

Zobaczcie, kto już działa!

Spółdzielnia Socjalna Łódzka Szansa już działa! Dostarcza ciepłe posiłki do rodzin objętych wsparciem Salezjańskie Centrum Młodzieżowe Oratorium

Opublikowany przez Centrum KLUCZ Poniedziałek, 20 lipca 2020