Podmioty reintegracji społecznej i zawodowej w 2016 r. – informacja Głównego Urzędu Statystycznego

  • GUS

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi danymi na temat sytuacji podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej w Polsce w 2016 r., które opracował Główny Urząd Statystyczny.

Centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej – ile działa ich na terenie poszczególnych województw, ile osób obejmują wsparciem, ile z nich jest prowadzonych przez organizacje pozarządowe? Najnowsze dane na ten temat przedstawia Główny Urząd Statystyczny.

Wynika z nich, że w  2016 r. aktywnie działało 1187 jednostek reintegracji społeczno-zawodowej. Głównie były to placówki nakierowane na aktywizację osób z niepełnosprawnościami – 708 warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i 103 zakłady aktywności zawodowej (ZAZ), ale również świadczące usługi dla osób z innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – 159 centrów integracji społecznej (CIS) i 217 klubów integracji społecznej (KIS).

Przeczytaj informację GUS, aby dowiedzieć się więcej – notatka informacyjna (pdf)

Więcej danych o sytuacji sektora ekonomii społecznej w Polsce i regionie łódzkim znajdziesz na stronie GUS.