Poszukujemy doradcy ogólnego [OFERTA PRACY]

 • klauzule społeczne

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) z Łodzi, w związku z prowadzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko: DORADCA OGÓLNY.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 1. Współpraca w trakcie realizacji indywidualnej ścieżki wsparcia z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej
 2. Wymiana informacji z instytucjami rynku pracy oraz instytucjami pomocy i integracji społecznej na temat wsparcia udzielonego klientowi
 3. Nawiązywanie współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego i innymi podmiotami, które zostaną uznane za kluczowe w ramach wsparcia udzielanego PES
 4. Rozpoznawanie potrzeb klienta i oczekiwań w zakresie wsparcia PES
 5. Przygotowanie procesu indywidualnego prowadzenia PES
 6. Przeprowadzanie oceny procesu prowadzenia PES
 7. Przygotowanie analizy potrzeb PES
 8. Formułowanie celów indywidualnego prowadzenia PES oraz stworzenie projektu procesu wsparcia
 9. Przygotowanie procesu doradczego uwzględniającego rozwój PES
 10. Rozwiązywanie sytuacji trudnych podczas procesu doradczego w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji.

WYMAGANIA:

 1. Niezbędne:

– znajomość: Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz Ustawy prawo o stowarzyszeniach wraz z przepisami wykonawczymi

– znajomość: Wieloletniego Planem Działań na Rzecz Promocji i Upowszechniania Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim na lata 2013 – 2020, systemu monitorowania KPRES

– umiejętność obsługi oprogramowania biurowego MS Office (minimum MS WORD i MS EXCEL) oraz korzystanie z Internetu,

– umiejętność rozpoznawania potrzeb klienta w zakresie wsparcia,

– umiejętność przygotowania procesu indywidualnego prowadzenia klientów,

– umiejętność przeprowadzenia oceny procesu prowadzenia PES,

– umiejętność formułowania celów indywidualnego prowadzenia klientów

– umiejętność tworzenia projektu procesu wsparcia,

– wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu objętego wsparciem,

– umiejętność przygotowania procesu doradczego uwzględniającego rozwój PES,

– umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych podczas procesu doradztwa w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się organizacji.

 1. Pożądane:

– znajomość metod coachingowych i mentoringowych i umiejętność ich praktycznego ich zastosowania.

-minimum 2 letnie doświadczenie we wsparciu tworzenia podmiotów ekonomii społecznej lub przedsiębiorstw społecznych.


OFERUJEMY:

 1. Elastyczne godziny pracy.
 2. Samodzielną pracę w przyjaznej atmosferze.
 3. Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
 4. Pracę pełną wyzwań w dynamicznym zespole.
 5. Perspektywy rozwoju zawodowego.

Praca na terenie województwa łódzkiego, w szczególności na terenie powiatów: m. Łódź, zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski, opoczyński.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie ofert zawierających CV oraz krótki list motywacyjny do dnia 25 kwietnia 2018 r. na adres e-mailowy: ilona.pietrzak@inspro.org.pl (z tytułem wiadomości: Kluczowy doradca OWES) bądź na adres: Instytut Spraw Obywatelskich; ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź (z dopiskiem: Kluczowy doradca OWES).

Do ofert prosimy dołączyć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926)”. Oferty bez powyższego oświadczenia nie będą przez nas rozpatrywane.

W razie pytań prosimy o kontakt z Iloną Pietrzak: e-mail ilona.pietrzak@inspro.org.pl | tel.  42 630 17 49.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.