Praca biurowa, konferencje, szkolenia – zbieramy wytyczne GIS dla organizacji pozarządowych

  • sala szkoleniowa spotkanie

Epidemia COVID-19 stawia podmioty ekonomii społecznej przed zupełnie nowymi wyzwaniami związanymi z organizacją codziennej pracy. W związku z planowanymi powrotami do biur oraz organizacją spotkań/szkoleń/konferencji przypominamy wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące tych zakresów. 

Wytyczne dla organizacji pracy biurowej

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni biurowej.
  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracowników.
  4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/klienta/kontrahenta/dostawcy itp. zakażenia koronawirusem.

Zapoznaj się z wytycznymi dot. pracy biur

Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów

Wytyczne zostały podzielone na cztery części:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu realizacji wydarzenia/spotkania.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom / pracownikom obsługi/dostawcom wydarzenia/spotkania.
  3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem pracowników/obsługi wydarzenia/ spotkania.
  4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u osoby/uczestnika wydarzenia/spotkania zakażenia koronawirusem.

Zapoznaj się z wytycznymi dot. organizacji spotkań


Przeczytaj więcej:

Wytyczne zamieszczone na stronach poszczególnych ministerstw we współpracy z GIS

Bezpieczny powrót do pracy [zalecenia Państwowej Inspekcji Pracy]

Praca zdalna – jak ją wdrożyć w przedsiębiorstwie społecznym?

Zalecenia dla zakładów pracy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa


W Centrum KLUCZ doradztwa nadal świadczymy zdalnie (przez telefon, skype i inne komunikator dopasowane do Waszych potrzeb i możliwości).

>>Pełna lista kontaktów do doradców<<