Rusza 9. edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

  • konkurs ES

Całkiem niedawno prosiliśmy Was o oddawanie głosów na Fundację Ostoja z Opoczna w 8. edycji Konkursu [eS] im. Jacka Kuronia na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, a już rusza edycja dziewiąta!

Kolejny raz przedsiębiorstwa społeczne stają do walki o miano najlepszego. Do udziału w Konkursie organizacja może zgłosić się sama lub zostać zgłoszona przez osobę indywidualną, instytucję lub inny podmiot. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 czerwca 2019 r. 

W Konkursie mogą startować organizacje, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą i zamknęły przynajmniej jeden rok obrotowy.

Zobacz formularz zgłoszeniowy

Zapoznaj się z Regulaminem

Wnioski podmiotów, które przejdą pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, wejdą do ścisłego grona Finalistów Konkursu [eS]. Z tej grupy zostaną wyłonieni laureaci nagród w kilku kategoriach, m.in. Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku czy Nagrody Publiczności. Kto zwycięży dowiemy się 15 listopada na Gali Konkursu [eS].

Zapoznaj się z harmonogramem Konkursu

Udział w Konkursie to nie tylko prestiż, ale i realne korzyści. Na najlepszych czekają statuetki oraz nagrody pieniężne: od 15.000 zł do 3.000 zł oraz wsparcie mentorów z PwC.

Zapoznaj się z nagrodami


Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu formularza aplikacyjnego – skontaktuj się z naszymi doradcami!

kontakt

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, posiadające wpis do Rejestru PrzedsiębiorcówKarolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281 | 42 630 17 49.

Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w powiatach: łaskim, łódzkim-wschodnim, opoczyńskim, pabianickim, tomaszowskim, rawskim, zduńskowolskim, posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców: Marta Stępniak,e-mail: marta.stepniak@instytut.lodz.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49.