Sprawdź, czy jesteś na białej liście podatników VAT

  • usługi elektroniczne

Od 1 września 2019 roku Ministerstwo Finansów udostępniło bezpłatny i elektroniczny Wykaz podatników VAT.  Jest to wspólny wykaz dla podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.  Przedsiębiorca przed wykonaniem przelewu za fakturę powinien sprawdzić czy numer rachunku kontrahenta znajduje się w rejestrze. Pomyłki będą bardzo kosztowne.

Wykaz podatników VAT ma związek z uszczelnianiem systemu podatkowego przedsiębiorców.

Służy do weryfikacji kontrahentów i bezpieczeństwa transakcji. Organizacja korzystająca z Wykazu uzyska informację o aktualnym statusie rejestracji kontrahentów na wybrany dzień oraz o tym, co działo się z kontrahentem w ciągu ostatnich 5 lat (czy był podatnikiem czynnym lub zwolnionym). Wykaz zawiera podstawowe dane: nazwę firmy lub imię i nazwisko, NIP, REGON, numer w KRS, adres firmy, status i numer rachunku rozliczeniowego oraz imiennego rachunku w SKOK.

Do 31 grudnia 2019 roku korzystanie z Wykazu jest dobrowolne. Natomiast od 1 stycznia 2020 r. organizacje będą miały obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15.000 zł na rachunek zamieszczony w Wykazie podatników VAT, jeżeli wystawca faktury będzie podatnikiem VAT czynnym.

Gdy organizacja zapłaci przelewem na rachunek inny niż podany w wykazie będzie odpowiadać solidarnie za zaległości podatkowe dot. VAT wspólnie ze sprzedawcą. Ponadto nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów podatkowych.

Organizacja może uniknąć konsekwencji podatkowych jeśli pomyłkę o dokonaniu przelewu na inny numer rachunku niż ujęty w Wykazie zgłosi w ciągu 3 dni do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury.

>>Sprawdź białą listę podatników<<


UWAGA: warto jak najszybciej sprawdzić, czy nasze dane znajdujące się na liście podatników są aktualne – szczególnie dotyczy to numeru rachunku bankowego. 

W wykazie nie będzie figurować organizacja, która nie dokonała rejestracji w zakresie podatku VAT. Odniesie w nazwie wykazu do podmiotów niezarejestrowanych dotyczy podmiotów którym odmówiono rejestracji na podstawie art. 96 ust. 4a ustawy o VAT.


Jeśli zainteresował Cię temat podatku VAT i chcesz się dowiedzieć więcej – zgłoś się na bezpłatne doradztwo finansowo-księgowe:

  • prześlij wiadomość na adres e-mail karolina.fijolek@inspro.org.pl w treści wpisując imię i nazwisko oraz nazwę i nr KRS reprezentowanej organizacji – dla organizacji z Łodzi.

Więcej informacji udziela: Karolina Fijołek: karolina.fijolek@inspro.org.pl, tel. 512 034 281 | 42 630 17 49

  • prześlij wiadomość na adres marta.stepniak@inspro.org.pl w treści wpisując imię i nazwisko oraz nazwę i nr KRS reprezentowanej organizacji – dla organizacji z powiatów łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego.

Więcej informacji udziela: Marta Stępniak, marta.stepniak@inspro.org.pl, tel. 519 300 647 | 42 630 17 49