Szkolenie „Podstawy rachunkowości w podmiocie ekonomii społecznej – o dobrej współpracy zarządu i księgowości” – zmiana terminu

  • księgowość

Informujemy, że termin szkolenia, zaplanowany na 16 września 2016 r., uległ zmianie. Nowy termin to 14 października 2016 r.

Miejsce szkolenia: Pabianice, Hotel Włókniarz, ul. Kilińskiego 34.

O rekrutacji na szkolenie będziemy informować pod koniec września.


Co jest jednym z najważniejszych czynników sukcesu organizacji? Dobra współpraca zarządu i księgowości 🙂

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

  • jakie są podstawowe obowiązki członków zarządu w zakresie finansów,
  • jak czytać i rozumieć sprawozdania finansowe organizacji,
  • jaki jest podział odpowiedzialności między zarządem a księgowym,
  • jak wspólnie dbać, a by sprawozdanie finansowe organizacji było wiarygodne i czytelne,

to zapraszamy Cię na szkolenie „Podstawy rachunkowości w podmiocie ekonomii społecznej – o dobrej współpracy zarządu i księgowości”.  Termin i miejsce szkolenia: 14 października (piątek) 2016 r., Pabianice, Hotel Włókniarz, ul. Kilińskiego 34.

Zapoznaj się z programem szkolenia

 

Kto może wziąć udział w szkoleniu:

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność ekonomiczną (tzn. prowadzących czynną działalność odpłatną i/lub posiadających wpis do Rejestru Przedsiębiorców), dla spółdzielni socjalnych oraz spółek non-profit i not-for-profit.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy podmioty z województwa łódzkiego, które posiadają siedzibę na terenie jednego z następujących powiatów: zduńskowolski, łaski, łódzki-wschodni, pabianicki, opoczyński, tomaszowski oraz rawski.

Zachęcamy, aby na szkolenie zgłaszali się zarówno członkowie zarządu, jak i księgowi z danej organizacji. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do udziału w szkoleniu zakwalifikujemy maksymalnie dwie osoby z organizacji.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Piotrem Pietrzakiem:

piotr.pietrzak@instytut.lodz.pl, tel. 42 630 17 49; 519 300 642