Tarcza Antykryzysowa 6.0 – zapisy ustawy uniemożliwiają podmiotom ekonomii społecznej uzyskanie wsparcia. Zmieńmy to!

  • paragraf zmiana prawa

15 grudnia 2020 r. poznaliśmy ostateczny kształt ustawy nazywanej Tarczą Antykryzysową 6.0. Okazało się, że wiele podmiotów ekonomii społecznej nie będzie mogło z niej skorzystać, choć prowadzi działalność w ramach ściśle określonych w ustawie branż.

Wynika to z faktu, że kod PKD danej branży musi figurować jako „przeważająca działalność” danej organizacji w bazie REGON. I o ile dokonując wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS organizacje rzeczywiście wskazują kod PKD prowadzonej działalności, to w bazie REGON wpisywany jest (dla celów statystycznych) kod PKD 94.99.Z – „działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana”. Problem dotyczy przede wszystkim fundacji oraz stowarzyszeń, ponieważ spółdzielnie socjalne w REGON mają wpisywaną działalność taką, jak w KRS.

A zatem nawet organizacja pozarządowa faktycznie prowadząca działalność w branży, do której kierowana jest Tarcza 6.0 i mająca ją zgłoszoną (i wpisaną) w prowadzonym przez KRS Rejestrze Przedsiębiorców jako „działalność przeważającą”, nie będzie się kwalifikować do wsparcia w ramach Traczy 6.0, bo organizacjom pozarządowym domyślnie w bazie REGON przypisywany jest zupełnie inny kod.

Nad problemem pochylił się portal ngo.pl w tekście Tarcza 6 a KRS vs. REGON. Apelujemy o SZYBKIE i przyjazne dla NGO rozwiązanie problemu, a pismo do Ministerstw: Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Rodziny i Polityki Społecznej, a także do Komitetu Pożytku Publicznego przygotowały Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Jakie rozwiązanie proponujemy? 

Zarówno portal ngo.pl, jak i OWESy proponują, aby w przypadku organizacji pozarządowych brać pod uwagę kod PKD zawarty we wpisie do Rejestru Przedsiębiorców KRS, nie w REGON. Dzięki tej zmianie możliwe będzie skorzystanie ze wsparcia przed podmioty, które w tym momencie zostały wykluczone ze wsparcia, i to w sposób systemowy i całkowicie niezawiniony.

Co jeszcze możemy zrobić?

Każdy z przedsiębiorców społecznych może zgłosić sprawę do parlamentarzysty/parlamentarzystki ze swojego okręgu. Możecie kierować również pisma do w/w Ministerstw lub Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego Piotra Glińskiego.