Trwa nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie działań strażniczych

  • Centrum KLUCZ

Trwa nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie działań strażniczych, ogłoszonym przez Fundusz Obywatelski. Wnioski można składać do 16 marca br. do godz. 14:00 (wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez system Witkac).

Strażnikami nazywani są obywatele sprawdzający, czy władza przestrzega prawa, dba o potrzeby mieszkańców, szanuje wspólne pieniądze i zawsze działa na rzecz interesu publicznego. W Polsce tego rodzaju działania prowadzą najczęściej grupy nieformalne, indywidualni aktywiści, blogerzy, dziennikarze bądź kilkuosobowe organizacje. Większość ruchu strażniczego jest nieformalna, a co za tym idzie, oparta na wolontariackiej pracy i pieniądzach osób, które działają w tym obszarze. To zaś znacznie ogranicza możliwości rozwoju i wzmacniania działalności strażniczej.

W konkursie mogą wziąć udział:

  • zarejestrowane w Polsce stowarzyszenia (w tym zwykłe) i fundacje z doświadczeniem w działaniach strażniczych,
  • oraz osoby indywidualne lub grupy nieformalne z doświadczeniem w działaniach strażniczych, ale niedziałające w ramach organizacji prowadzących działania strażnicze.

Dofinansowanie można otrzymać na:

  • systematyczne działania strażnicze w danej gminie/regionie;
  • konkretne akcje strażnicze mające na celu wprowadzenie lokalnie zmiany w wybranym obszarze życia publicznego;
  • działania sieciujące strażników/strażniczki z różnych gmin w Polsce.

W uzasadnionych przypadkach działania mogą mieć charakter ponadlokalny lub ponadregionalny.

O jakie wsparcie można się ubiegać?

W ramach konkursu można ubiegać się o wsparcie w wysokości do 4900 zł, które zostanie przekazane w formie darowizny celowej (w przypadku grup nieformalnych darowizna zostanie przekazana jej przedstawicielowi – osobie indywidualnej).

W konkursie nie jest wymagany wkład własny.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek?

Wypełnioną elektroniczną wersję wniosku należy złożyć (zarejestrować i uzyskać potwierdzenie rejestracji) w systemie Witkac do 16 marca 2020 r. do godziny 14:00. Wnioski złożone w innej formie niż przez system Witkac nie będą rozpatrywane, zaś papierowa wersja wniosku nie jest wymagana.

 

Przeczytaj więcej o konkursie.

Zapoznaj się z odpowiedziami na często zadawane pytania nt. konkursu.