Warsztat „Prawa autorskie w Twojej organizacji”

 • Centrum KLUCZ

Zapraszamy na bezpłatny warsztat dla przedstawicieli organizacji pozarządowych „Prawa autorskie w Twojej organizacji”, który odbędzie się 20 października w godz. 11.00-14.00 (nastąpiła zmiana terminu z 17.10) w siedzibie INSPRO w Łodzi (ul. Pomorska 40).
Podczas warsztatu poznasz:

 • Treść prawa autorskiego: autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe;
 • Pojęcie tzw. „dozwolonego użytku”- zasady i zakres stosowania;
 • Pojęcie „prawo cytatu” i „prawo przedruku”- zasady i zakres stosowania
 • Pojęcie plagiatu; plagiat a inspiracja i dzieło zależne
 • Czas trwania autorskich praw majątkowych
 • Zasady przeniesienie praw autorskich (w drodze dziedziczenia- zasady,procedury; w drodze umowy: ogólne zasady dotyczące umowy, konstrukcja umowy, obligatoryjne i fakultatywne elementy umowy)
 • Zasady dotyczące umów o korzystanie z utworu (umowa licencyjna) – ogólne zasady dotyczące umowy, konstrukcja umowy, obligatoryjne i fakultatywne elementy umowy; Licencja Creative Commons konstruowanie umów
 • Ochronę autorskich praw osobistych i majątkowych- zakres odpowiedzialności z tytułu naruszenia, konsekwencje prawne
 • Prawną ochrona wizerunku – zasady, ustawowe wyłączenia; pobieranie zgody (w tym w zakresie wizerunku osoby małoletniej).
 • Odpowiedzialność karną z tytułu naruszeń.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, nazwa organizacji wraz z numerem KRS) na adres kontakt@inspro.org.pl z tytułem  „Prawa autorskie w Twojej organizacji”.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się na warsztat.