Weź udział w monitoringu podmiotów ekonomii społecznej

  • praca biurowa

Zapraszamy podmioty ekonomii społecznej z terenu działania Centrum KLUCZ do udziału w badaniu dotyczącym sytuacji podmiotów ekonomii społecznej.

Zapraszamy do udziału w badaniu organizacje (fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i inne) z powiatów:

  • łaskiego,
  • rawskiego,
  • zduńskowolskiego,
  • pabianickiego,
  • tomaszowskiego,
  • łódzkiego-wschodniego.
  • opoczyńskiego,
  • z m. Łodzi prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywnie działalność odpłatą i/lub posiadające wpis do Rejestr Przedsiębiorców).

W szczególności zapraszamy do udziału w badaniu te organizacje, które jeszcze nie korzystają z naszego wsparcia.

Jest ono realizowane w związku z wytycznymi Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014-2023. Ekonomia Solidarności Społecznej (KPRES) oraz realizacją obowiązków wynikających ze Standardów Działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Badanie służyć będzie monitorowaniu kondycji sektora ekonomii społecznej i jego znaczenia w gospodarce narodowej. Zgromadzone dane będą służyć do planowania i ewaluacji krajowych i regionalnych polityk publicznych prowadzonych na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Badanie potrwa ok. 4-5 minut.

>>WYPEŁNIJ ANKIETĘ MONITOROWANIA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ<<

Dziękujemy.