Zapraszamy do korzystania z doradztw online

  • Zapraszamy do korzystania z doradztw on-line

W związku z sytuacją epidemiologiczną, w trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie nasze i naszych klientów, wstrzymujemy doradztwa osobiste i zachęcamy do korzystania z doradztw online – za pomocą skype’a, messengera, mailowo lub telefonicznie.

Lista kontaktów do naszych doradców

doradcy ogólni:

Karolina Fijołek – tel. 512 034 281, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl – dla Łodzi

Michał Juszczak – tel. 519 300 642, e-mail: michal.juszczak@instytut.lodz.pl – dla regionu

Michał Jarosławski – e-mail: michal.jaroslawski@instytut.lodz.pl – dla regionu

Prosimy o kontakt z doradcami ogólnymi w celu uzyskania kontaktu do doradców specjalistycznych (prawnych, finansowo-księgowych oraz do specjalistów ds. zamówień publicznych)

 

doradcy biznesowi:

Rafał Górski – tel. 504 086 865, e-mail: rafal.gorski@instytut.lodz.pl – dla regionu i dla Łodzi

Patrycja Kołomańska-Denys – tel. 519 300 646, e-mail: patrycja.kolomanska-denys@instytut.lodz.pl – dla regionu i dla Łodzi

 

animator:

Justyna Matusiak – tel. 512 034 254, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl – dla regionu

 

specjalista ds. reintegracji społecznej i zawodowej: 

Anna Zajda–Czapińska – tel. 519 300 639, e-mail: anna.zajda@instytut.lodz.pl


Do kontaktu zachęcamy szczególnie, jeżeli działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się zakażeń wirusem SARS CoV-2 wpływają bezpośrednio na kondycję finansową Państwa organizacji.


Zachęcamy do wdrożenia w organizacji pakietu działań zapobiegającego dalszym zakażeniom