Zapraszamy na wizytę studyjną


Centrum KLUCZ zaprasza na dwudniową wizytę studyjną w dniach 25-26 października 2018 r. Podczas wyjazdu odwiedzimy podmioty ekonomii społecznej w woj. pomorskim. Udział w wizycie studyjnej jest bezpłatny.

Centrum KLUCZ wstrząsnęła informacja, że Geometryczny Środek Polski, który był, jest i (zgodnie z opinią jednego z członków naszego zespołu) zawsze będzie w miejscowości Piątek, rzekomo jest gdzieś indziej! Jedziemy zmierzyć Polskę i sprawdzić, jak jest naprawdę 🙂

Kto może wziąć udział w wizycie?

Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani założeniem podmiotu ekonomii społecznej (np. stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej), przedstawicieli już działających podmiotów – osoby zarządzające, pracowników, współpracowników czy wolontariuszy, a także pracowników samorządowych. W wizycie mogą wziąć udział mieszkańcy, organizacje i samorządy z 7 powiatów woj. łódzkiego: zduńskowolskiego, łaskiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego oraz rawskiego.

Cel wizyty

Uczestnicząc w wizycie studyjnej poznasz przykłady dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej. Dobór wizytowanych podmiotów nie jest przypadkowy – to organizacje, które z powodzeniem wypracowują zysk społeczny i finansowy. Uważamy, że możliwość rozmowy i obserwowania pracy innych przedsiębiorców społecznych jest doskonałym sposobem na ulepszenie swojej działalności.

Wizytowane podmioty

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Gdańsk

Spółdzielnia Socjalna 100 %, Gdańsk

Fundacja 100%, Gdańsk

Pub Browar Spółdzielczy, Gdańsk-Wrzeszcz

Spółdzielnia Socjalna Dwie Zmiany, Sopot

Warsztat Terapii Zajęciowej i Spółdzielnia Socjalna Słoneczne Wzgórze, Stężyca

 

>>Zapoznaj się ze szczegółowym programem wizyty studyjnej<<


>>Na zgłoszenia czekamy do 18 października<<

Jak się zgłosić?

Aby zgłosić się na wizytę studyjną, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (doc) i dostarczyć go do Organizatora do 18 października 2018 r. Formularz można dostarczyć osobiście do siedziby INSPRO na ul. Pomorskiej 40 w Łodzi, pocztą tradycyjną (pod uwagę będzie brana data dostarczenia przesyłki), pocztą elektroniczną na adres justyna.matusiak@inspro.org.pl lub aleksandra.podkonska@inspro.org.pl albo faxem na numer: 42 630 17 49.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenie max. 2 osób z jednej organizacji. Im lepiej uargumentujesz, dlaczego właśnie Ty powinnaś/powinieneś z nami pojechać, masz tym większa szansę na zakwalifikowanie się.


W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

kontakt

 

Justyna Matusiak: justyna.matusiak@inspro.org.pl, tel. 512 034 254  | 42 630 17 49