Zdobądź dofinansowanie na rozwój pracowników przedsiębiorstwa społecznego

 • na tak

Po raz pierwszy uruchamiamy wsparcie na szkolenia i kursy doskonalące dla przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych. Będzie można pozyskać do 3.600 zł na wybrane szkolenie rozwijające kompetencje pracodawcy i jego pracowników. Nabór wniosków potrwa od 10 do 28 lutego.

Dziś bardziej niż kiedyś pracodawcy wymagają od swoich pracowników łączenia wielu kompetencji i elastyczności w wykonywaniu powierzanych im obowiązków. Przedsiębiorcy społeczni, zapytani o potrzebę szkoleń i kursów zawodowych, bez wahania wymieniają te, które zwiększyłyby atrakcyjność oferowanych przez nich produktów i usług.  Konkurs jest odpowiedzią na wyzwania, z którymi się mierzą i ma stanowić realne wsparcie w rozwijaniu kompetencji pracowników sektora ekonomii społecznej.

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu

CO?

Konkurs na wsparcie rozwoju przedsiębiorstw społecznych z terenu 7 powiatów łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego oraz zduńskowolskiego.

DLA KOGO?

 • Przedstawicieli przedsiębiorstw społecznych mających status przedsiębiorstwa społecznego, a dokładniej: jego kadry zarządzającej i pracowników.

NA CO?

 • Szkolenia i kursy umożliwiające rozwój umiejętności zawodowych,
 • szkolenia i kursy umożliwiające rozwój kompetencji miękkich.

ILE MOŻNA POZYSKAĆ?

 • Do 1.800 zł na 1 szkolenie, maksymalna kwota dofinansowania dla 1 Wnioskodawcy wynosi 3.600 zł.

CO NALEŻY ZŁOŻYĆ RAZEM Z WNIOSKIEM?

 • 3 oferty cenowe dotyczące wybranego szkolenia.

CO TO JEST INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA?

 • Indywidualny Plan Działania (IPD) – jest narzędziem wspierającym w określeniu pożądanych na danym stanowisku pracy kompetencji i pomaga wyznaczyć kierunki rozwoju zawodowego. Jeśli nie masz IPD, skontaktuj się jak najszybciej z nami.

ILE WNIOSKÓW MOŻNA ZŁOŻYĆ?

 • jeden Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

 • Wydrukowany i podpisany przez Wnioskodawcę 1 egzemplarz formularza wraz z załącznikami w wersji papierowej należy przesłać pocztą lub dostarczyć na adres:

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich ul. Pomorska 40; 91-408 Łódź, z dopiskiem: Konkurs „Dofinansowanie do szkoleń”.

UWAGA: liczy się data dostarczenia wniosku, a nie data stempla pocztowego.

KIEDY SKŁADAĆ WNIOSKI?

 • Nabór trwa od 10 lutego do 28 lutego 2020 r.

Z KIM ROZMAWIAĆ W SPRAWIE KONKURSU?

Dokumentacja konkursowa

 1. Zasady dofinansowania
 2. Wzór formularza konkursowego
 3. Wzór karty oceny
 4. Wzór umowy
 5. Wzór sprawozdania z realizacji szkolenia/kursu
 6. Definicja przedsiębiorstwa społecznego