Zdobądź Znak „Zakup Prospołeczny” dla swojej organizacji

  • Znak Zakup Prospołeczny

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego, do składania wniosków o certyfikację Znakiem Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” na rok 2019.

Czym jest Znak „Zakup Prospołeczny”?

Znak Promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup prospołeczny” to system certyfikacji podmiotów ekonomii społecznej ich produktów i usług, dzięki któremu podmioty te zyskują dodatkowe narzędzie budowania swojego wizerunku. Celem jego jest zwiększenie konkurencyjności i poprawy kondycji PES na rynku poprzez możliwość oznaczania nim towarów i usług ekonomii społecznej, konsument może więc świadomie decydować o wyborze produktu, jednocześnie wspierając rozwój przedsiębiorczości społecznej.

Znak promocyjny Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” jest wspólną marką wyróżniającą podmioty ekonomii społecznej w całej Polsce. Pomysłodawcą idei jest Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi, natomiast instytucją realizującą zadanie w imieniu Województwa Łódzkiego jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Jak zdobyć Znak „Zakup Prospołeczny”?

Przyznanie Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” odbywa się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wnioski można składać przez cały rok. Najbliższe posiedzenie Kapituły Certyfikującej odbędzie się na koniec listopada 2019 r.

>>Pobierz i wypełnij wniosek<<

 


Potrzebujesz pomocy w wypełnieniu wniosku? Interesuje Cię pozyskanie innych certyfikatów? Skontaktuj się z doradcą:

Karolina FijołekPodmioty ekonomii społecznej zarejestrowane w Łodzi, prowadzące działalność ekonomiczną (tj. aktywną działalność odpłatną lub posiadające wpis do Rejestru Przedsiębiorców)Karolina Fijołek, e-mail: karolina.fijolek@instytut.lodz.pl, tel.  512 034 281.

 

 

 

Justyna MatusiakPodmioty ekonomii społecznej i jednostki samorządu terytorialnego z powiatów: łaskiego, łódzkiego-wschodniego, opoczyńskiego, pabianickiego, tomaszowskiego, rawskiego, zduńskowolskiego: Justyna Matusiak, e-mail: justyna.matusiak@instytut.lodz.pl; tel. 512 034 254.