Polecamy

Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r.

Badaniem objęto organizacje non-profit, które mieszczą się w zakresie definicji podmiotów...

Oglądaj więcej

Podręcznik: Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen

Publikacja przedstawia proponowane rozwiązania, które mają być odpowiedzią na problemy zdefiniowane w związku z...

Oglądaj więcej

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r.

Organizacje non-profit mogą współpracować z wieloma podmiotami jednocześnie. W latach 2013-2017...

Oglądaj więcej

Spółdzielczość sprzyjająca włączeniu społecznemu i zawodowemu

Dokumenty strategiczne wskazują, że spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i...

Oglądaj więcej

Jak korzystać ze zdjęć osób i nie łamać prawa

Webinarium oraz dwa artykuły Jarosława Gresera przybliżają tematykę wykorzystania i ochrony...

Oglądaj więcej

Badanie stanu zrównoważonych zamówień publicznych

Badanie stanu zrównoważonych zamówień publicznych umożliwiło ocenę funkcjonowania i potencjału rynku...

Oglądaj więcej

Współpraca podmiotów biznesowych i organizacji pozarządowych: aspekty prawno-podatkowe

Publikacja jest efektem współpracy działu Doradztwa Podatkowego i Prawnego Deloitte oraz...

Oglądaj więcej

Sektor non-profit w 2016 r.

Publikacja "Sektor non profit w 2016 r.: stowarzyszenia, fundacje, społeczne podmioty...

Oglądaj więcej

Kwartalnik „Trzeci Sektor”

Kwartalnik "3 Sektor" odnosi się do najbardziej aktualnych zagadnień. Kolejne numery...

Oglądaj więcej

Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016

Publikacja "Rola sektora non-profit w dostarczaniu usług społecznych w latach 2014-2016"...

Oglądaj więcej

Jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku? – poradnik GIODO

Zgodnie z RODO, każdy podmiot musi samodzielnie oceniać ryzyko, jakie przetwarzanie...

Oglądaj więcej

Nowa filozofia w ochronie danych osobowych: od oceny ryzyka do spójnej strategii w organizacji

Dużymi krokami zbliża się moment, w którym wszystkie podmioty wykorzystujące dane...

Oglądaj więcej

nic nie znaleziono na tej stronie

Niestety, nie ma projektu w tej kategorii na tej stronie, spróbuj na następnej. (nawigacja po prawej :)

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Myślisz o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Chcesz utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym?

Dowiedz się więcej

Chcesz wzmocnić potencjał Twojego podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Masz pytania? Przyjdź, zadzwoń, napisz.

Kontakt

Zapisz się na newsletter

Wspieramy w pozyskiwaniu funduszy na działalność społeczną. Zwiększamy zaufanie, współpracę i... zyski. Dołącz do nas, a pomożemy rozwinąć Ci skrzydła.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40, dla celów związanych z działaniami fundacji. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.). Potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności INSPRO.