Polecamy

Działalność jednostek samorządu terytorialnego związana z rozwojem ekonomii społecznej i realizacja budżetów obywatelskich w 2017 r.

Badaniem objęte zostały wszystkie jednostki samorządu terytorialnego: 16 województw, 314 powiatów,...

Oglądaj więcej

Gospodarka społeczna. Od pomysłu do biznesu

Gospodarka społeczna to odpowiedź na rosnący problem wykluczenia społecznego. Próbuje ona...

Oglądaj więcej

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 roku

Publikacja „Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r.” prezentuje...

Oglądaj więcej

Raport z badania „Zwrotne instrumenty finansowe w działalności spółdzielni”

Kwestia pozyskania środków na rozwój spółdzielni to od wielu lat jedna...

Oglądaj więcej

Rekomendacje Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

Społecznie odpowiedzialne zlecanie usług użyteczności publicznej to instrument trudny do przecenienia,...

Oglądaj więcej

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej do 2023 r.

Na mocy uchwały Rady Ministrów, zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu...

Oglądaj więcej

Spółdzielnie jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r.

W 2017 r. aktywnych było 1,5 tys. spółdzielni, które spełniały definicję...

Oglądaj więcej

Budowanie powiązań pomiędzy biznesem a ekonomią społeczną

Podręcznik prezentuje dobre przykłady nawiązywania współpracy między biznesem a ekonomią społeczną....

Oglądaj więcej

Kondycja organizacji pozarządowych 2018

Raport Stowarzyszenia Klon/Jawor opisuje kondycję III sektora w Polsce.

Oglądaj więcej

Organizacje non-profit jako podmioty ekonomii społecznej w 2017 r.

Badaniem objęto organizacje non-profit, które mieszczą się w zakresie definicji podmiotów...

Oglądaj więcej

Podręcznik: Stosowanie klauzul społecznych oraz społecznych kryteriów ocen

Publikacja przedstawia proponowane rozwiązania, które mają być odpowiedzią na problemy zdefiniowane w związku z...

Oglądaj więcej

Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami w 2017 r.

Organizacje non-profit mogą współpracować z wieloma podmiotami jednocześnie. W latach 2013-2017...

Oglądaj więcej

nic nie znaleziono na tej stronie

Niestety, nie ma projektu w tej kategorii na tej stronie, spróbuj na następnej. (nawigacja po prawej :)

Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy

Myślisz o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Chcesz utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym?

Dowiedz się więcej

Chcesz wzmocnić potencjał Twojego podmiotu ekonomii społecznej?

Dowiedz się więcej

Masz pytania? Przyjdź, zadzwoń, napisz.

Kontakt

Zapisz się na newsletter

Wspieramy w pozyskiwaniu funduszy na działalność społeczną. Zwiększamy zaufanie, współpracę i... zyski. Dołącz do nas, a pomożemy rozwinąć Ci skrzydła.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 40, dla celów związanych z działaniami fundacji. Dane te są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zm.). Potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności INSPRO.