wejście

welcome

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /www/inspro_www/www/inspro.org.pl/centrumklucz/pwp/wp-includes/formatting.php:5084) in /www/inspro_www/www/inspro.org.pl/centrumklucz/pwp/wp-content/themes/centrumklucz/functions.php on line 135

News

Bądź na bieżąco – odwiedź nową stronę Centrum KLUCZ!

Centrum KLUCZ wciąż działa! Aktualne informacje o tym, co robimy znajdziecie na stronie www.centrumklucz.pl. Serdecznie zapraszamy – dołączcie do nas

więcej
Konsultacje Regulaminu konkursu FIO w 2017 r.

Departament Pożytku Publicznego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby i instytucje do wyrażenia swoich opinii na temat projektu „Regulaminu konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2017 r.”

DOC

PDF

Rok 2017 będzie czwartyam rokiem realizacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Departament Pożytku Publicznego, po konsultacji z Komitetem Sterująco-Monitorującym FIO przygotował projekt Regulaminu konkursu na 2017 r.  W trosce o to, aby ostateczny kształt dokumentu możliwie najpełniej odpowiadał na potrzeby i oczekiwania sektora pozarządowego, zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji na adresfio@mrpips.gov.pl, do 20 kwietnia 2016 r. na formularzu, który można pobrać poniżej lub o zgłaszanie uwag poprzez portal mamzdanie.org.pl

[formularz konsultacyjny]

Następnie Departament Pożytku Publicznego sporządzi zestawienie uwag i przedstawi je Komitetowi Sterująco-Monitorującemu FIO.

W ramach konkursu FIO 2017 planowane jest przeprowadzenie naboru wniosków w dwóch terminach:

 • oferty na realizację zadań mieszczących się w Priorytecie 1 oraz Priorytecie 2 będzie można składać we wrześniu 2016 r.
 • oferty na realizację zadań mieszczących się w Priorytecie 3 oraz Priorytecie 4 (w tym KDS) będzie można składać w grudniu 2016 r.,

Poniżej wykaz najważniejszych zmian w stosunku do FIO 2016:

 1. Nabór ofert w Priorytecie 1.
 • Wyodrębnienie dwóch komponentów – regionalnego i tematycznego,
 • W ramach komponentu regionalnego planowane są: niższe koszty obsługi, rozbudowanie partnerstw w ramach ofert oraz wsparcie dla obszarów o niższej aktywności obywatelskiej,
 • Wsparcie świadczone będzie przez Operatorów ze względu na temat planowanych działań, niezależnie od położenia geograficznego.

2. Wydłużenie możliwego czasu realizacji zadań do 9 i 11 miesięcy (projekty roczne) oraz 20 i 22 miesięcy (projekty dwuletnie).

3. Nowe kryteria strategiczne.

4. Poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych o stowarzyszenia zwykłe.

5. Zwiększenie poziomu wymaganych wkładów własnych.

6. Nowe tematy w Komponencie Działań Systemowych (uzasadnienia wyboru zaproponowanych tematów – do pobrania tutaj)

7. Wprowadzenie zapisu, iż Oferentów, którzy mają możliwość odzyskania podatku VAT, obowiązuje kosztorys w kwotach netto, tzn. VAT będzie dla tych podmiotów kosztem niekwalifikowalnym. Pozostałych Oferentów obowiązuje kosztorys w kwotach brutto.

8. Zmiana w funkcjonowaniu III eksperta (ustalone są nowe przesłanki: rozbieżność w ocenach co najmniej 20 punktów oraz wyższa ocena co najmniej 89 punktów).

9. Większa swoboda w zakresie zmian w kosztorysie na etapie realizacji projektów. Np. „W ramach jednej kategorii możliwe są przesunięcia wkładu własnego lub dotacji pomiędzy pozycjami.” oraz odnośnie kategorii III – „Możliwe jest przesunięcie zaoszczędzonych środków (z dotacji lub wkładu własnego) w tej kategorii do kategorii I”.

10. Modyfikacje w karcie oceny merytorycznej (usunięcie pytań dotyczących kwestii horyzontalnej i celu głównego, dodanie pytania dotyczącego uwzględnienia przez projekt celu szczegółowego, zwiększenie punktacji za część „Zaangażowanie społeczności”).

źródło: pozytek.gov.pl

więcej
Dobry Testament – informator

Z dużą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce informator o testamentach, stworzony przez grupę ekspertów pracujących przy kampanii „Dobry Testament” – pracowników organizacji pozarządowych, prawników oraz doradcę sukcesyjnego. Większość z tych osób ma na co dzień styczność z tematyką spadkową i jak nikt inny jest rozeznana w zagadnieniach związanych z testamentami.

Informator powstał z myślą o tych wszystkich, którzy rozważają sporządzenie testamentu. Chcemy dotrzeć ponadto do osób, które nie są świadome tego, iż napisanie testamentu pozwoliłoby uniknąć – w razie ich śmierci – sporów sądowych i rodzinnych oraz licznych nieprzyjemności i utrudnień, które mogą pojawić się z powodu niepozostawienia testamentu.

INSPRO jest partnerem kampanii „Dobry Testament”.

Informator (pdf)

 

więcej
Szkolenia: „ABC ekonomii społecznej – co każdy przedsiębiorca społeczny wiedzieć powinien”

Zapraszamy na szkolenia „ABC ekonomii społecznej – co każdy przedsiębiorca społeczny wiedzieć powinien”.  Szkolenia odbędą się w 7 powiatach województwa łódzkiego w kwietniu 2016 r.  Pierwsze ze szkoleń odbędzie się 18 kwietnia 2016 r. w Opocznie. Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Pewni swoich kompetencji, zaangażowani i otwarci liderzy to sprawdzony sposób na aktywizację społeczności lokalnych, umocnienie w nich poczucia przynależności, wpływu oraz tworzenia stabilnych miejsc pracy. Prężnie działające podmioty ekonomii społecznej z jednej strony wspierają oddolne ruchy, a z drugiej – bazują na nich. Dzięki temu tworzy się obieg doświadczeń i kompetencji, który napędza turbiny zrównoważonego rozwoju opartego na społeczności lokalnej.

Celem szkolenia „ABC ekonomii społecznej” jest:

 • przybliżenie idei przedsiębiorczości społecznej,
 • poznanie form instytucjonalno-prawnych, w których działa,
 • poznanie dobrych praktyk w Polsce i Europie,
 • założeń rozwoju ekonomii społecznej w latach 2014-2020, w tym rozwiązań systemowych.

Korzyści:

Jeśli chcesz poznać ideę ekonomii społecznej, jej praktyczne zastosowanie oraz prawne uregulowania. Jeśli szukasz w tej formule miejsca dla swojej aktywności społecznej i zawodowej – to szkolenie jest dla Ciebie! Zapraszamy! Oferta limitowana.

Dla kogo:

 • osoby zainteresowane działaniami w obszarze ekonomii społecznej
 • lokalni liderzy
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych
 • przedstawiciele administracji publicznej

Szkolenie skierowane jest do osób i podmiotów z powiatów: tomaszowskiego, opoczyńskiego, łaskiego, łódzkiego-wschodniego, rawskiego, pabianickiego, zduńskowolskiego.

Osoby z pozostałych powiatów województwa łódzkiego zainteresowane wsparciem zapraszamy do kontaktu z Aleksandrą Podkońską e-mail: aleksandra.podkonska@inspro.org.pl tel. 42 630 17 49; 519 300 647

Uczestnicy otrzymują:

 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat udziału w szkoleniu
 • zwrot kosztów dojazdu
TERMIN MIEJSCE TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
18 kwietnia Opoczno (powiat opoczyński) 15 kwietnia
19 kwietnia Zduńska Wola (powiat zduńskowolski) 18 kwietnia
20 kwietnia Sędziejowice (powiat łaski) 18 kwietnia
22 kwietnia Pabianice (powiat pabianicki) 20 kwietnia
27 kwietnia Inowłódz (powiat tomaszowski) 25 kwietnia
28 kwietnia Tuszyn (powiat łódzki-wschodni) 26 kwietnia
29 kwietnia Rawa Mazowiecka (powiat rawski) 27 kwietnia

 Szkolenie poprowadzi:

Karolina Cyran- Juraszek

Dyrektorka, managerka, obecnie trenerka i konsultantka wielu organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Doświadczona w zarządzaniu wieloma projektami, w tym ze środków unijnych (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Ekspertka w kategorii „wolontariat pracowniczy” w Konkursie Dobroczyńca Roku, prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii, a także ekspertka społeczna w konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, prowadzonym przez Fundację Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych. Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 16 lat. W latach 2004-2008 kierowniczka projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS, realizowanego we współpracy z siedmioma partnerami, w ramach IW EQUAL. Rezultatem projektu jest pierwsze funkcjonujące w Polsce przedsiębiorstwo społeczne, zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Przedsięwzięcie zostało nagrodzone tytułem „Najlepsza Inwestycja w Człowieka Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2007” i Europejską Nagrodą Przedsiębiorczości za rok 2007. Karolina Cyran-Juraszek kierowała przez dwa lata systemowym projektem w ramach Priorytetu 1.2. POKL, którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Od dwóch lat działa w zespole Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w którym zarządzała projektem Prove it PL!, w ramach którego współtworzyła część finansową innowacyjnego narzędzia do mierzenia oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej.

Czas trwania: 1 dzień; 8 godzin

Aktualizacja: terminy zgłoszeń na szkolenia uległy wydłużeniu. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
a następnie przesłanie e-mailowo na adres: aleksandra.podkonska@inspro.org.pl lub faksem na numer: 42 630 17 49 do dnia wskazanego w powyżej w tabeli.

W razie pytań prosimy o kontakt z Aleksandrą Podkońską

e-mail: aleksandra.podkonska@inspro.org.pl tel. 42 630 17 49; 519 300 647

Program szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

logotypy EFS

więcej
Zapraszamy na Forum Liderów Ekonomii Społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza na Forum Liderów Ekonomii Społecznej.

Spotkanie będzie doskonałą okazją, by wspólnie porozmawiać o:
– możliwościach rozwoju powiatu, w tym tworzenia miejsc pracy dla jego mieszkańców,
– zwiększeniu współpracy, zaufania… i zysków,
– nawiązania kontaktów, wymiany doświadczeń i budowania kapitału społecznego.

Program

Formularz zgłoszeniowy

Już teraz zapraszamy na pozostałe spotkania:

22 marca 2016 – Tomaszów Mazowiecki (powiat tomaszowski)

5 kwietnia 2016 – Łask (powiat łaski)

6 kwietnia 2016 – Tuszyn (powiat łódzki-wschodni)

12 kwietnia 2016 – Zduńska Wola (powiat zduńskowolski)

13 kwietnia 2016 – Pabianice (powiat pabianicki)

14 kwietnia 2016 – Rawa Mazowiecka (powiat rawski)

 

W razie pytań prosimy o kontakt z Aleksandrą Podkońską

e-mail: aleksandra.podkonska@inspro.org.pl; tel. 519 300 647

logotypy EFS

więcej
Nowe miejsca pracy w Twoim powiecie!

Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ realizuje działania związane ze wsparciem ekonomii społecznej w województwie łódzkim.

CO ROBIMY

Wspieramy zakładanie nowych oraz profesjonalizację istniejących podmiotów ekonomii społecznej:

 • Tworzymy przestrzeń dla aktywności w społecznościach lokalnych.
 • Udzielamy kompleksowego wsparcia doradczego (prawnego, finansowego, biznesowego), szkoleniowego oraz finansowego na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej.
 • Pomagamy w rozwoju już istniejącym przedsiębiorstwom społecznym.

DLA KOGO:

Do korzystania z usług zapraszamy:

 • Osoby indywidualne chcące utworzyć miejsce pracy w przedsiębiorstwie społecznym.
 • Grupy nieformalne.
 • Podmioty ekonomii społecznej, np. organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), spółdzielnie socjalne, zakłady aktywności zawodowej, spółki handlowe, które nie są nastawione na zysk, centra integracji społecznej.

Działamy w szczególności w powiatach: łaskim, zduńskowolskim, pabianickim, łódzkim wschodnim, tomaszowskim, rawskim, opoczyńskim oraz na ternie m. Łódź.

Myślisz o utworzeniu podmiotu ekonomii społecznej? Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia:

 • Działań animacyjnych, w tym m.in. sieciowanie, nawiązywanie kontaktów celem tworzenia partnerstw i inicjatyw na rzecz ekonomii społecznej.
 • Doradztwa indywidualnego i grupowego z zakresu: prawa, finansów czy biznesowego.
 • Szkoleń z zakresu inicjowania powstawania nowych podmiotów ekonomii społecznej.
 • Pakietów rozwojowych, w ramach których sfinansujesz np. usługi poligraficzne, wejścia na wydarzenia branżowe, zakup publikacji.
 • Coachingu, który pomoże Ci rozwinąć skrzydła.
 • Weź udział w Forum Liderów Ekonomii Społecznej i dowiedz się, co możesz zrobić w ramach przedsiębiorczości społecznej.

Chcesz utworzyć miejsce pracy w nowopowstałym lub istniejącym przedsiębiorstwie społecznym? Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia:

 • Doradztwa prawnego, finansowego i biznesowego, które pomoże Ci utworzyć miejsce pracy, w tym przygotować biznesplan dla przedsiębiorstwa społecznego.
 • Szkoleń, które przygotują Cię funkcjonowania w przedsiębiorstwie społecznym.
 • Szkoleń zawodowych, które przygotują Cię do specyfiki pracy przedsiębiorstwa społecznego.
 • Bezzwrotnego dofinansowania na rozruch miejsca pracy (do 20.000 zł).
 • Wsparcia pomostowego finansowego, które ułatwi Ci funkcjonowanie w pierwszych miesiącach działania nowopowstałego przedsiębiorstwa społecznego.
 • Indywidualnego doradcy nowopowstałego przedsiębiorstwa społecznego.

Przedsiębiorstwa społeczne mogą utworzyć zarówno osoby indywidualne, jak i osoby prawne. Można również utworzyć miejsce pracy w już istniejącym podmiocie ekonomii społecznej, np. organizacji pozarządowej lub spółdzielni socjalnej.

Chcesz wzmocnić potencjał Twojego podmiotu ekonomii społecznej? Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia:

 • Doradztwa finansowego, w tym przygotowującego do korzystania z mikropożyczek.
 • Doradztwa prawnego, w zakresie kompetencji społecznych i budowania powiązań kooperacyjnych, biznesowego.
 • Szkoleń profesjonalizujących podmioty ekonomii społecznej.

Zainteresowany? Skontaktuj się z nami: Napisz na: kontakt@inspro.org.pl, lub zadzwoń 42 630 17 49. 

Wsparcie świadczone w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ”

więcej
Kalendarz konkursów dla NGO

Za pośrednictwem inicjatywy „Konkursy dla NGO” przekazujemy Wam kalendarz konkursów dla ngo. To niezbędne narzędzie, które ułatwi Wam planowanie pozyskiwania funduszy.

Zobacz kalendarz 

 

Zastanawiasz się jak skutecznie pozyskiwać fundusze? Skorzystaj z naszego bezpłatnego doradztwa

więcej
Bezpłatne doradztwo dla organizacji

Zapraszamy organizacje pożytku publicznego do korzystania z bezpłatnego punktu doradczego prowadzonego przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) w ramach inicjatywy Centrum KLUCZ.

W ramach doradztwa przygotowaliśmy dla zestaw narzędzi i poradników, które pozwolą Twojej organizacji lepiej prosić i dziękować za 1% podatku, a co za tym idzie, zwiększyć przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

doradztwo_dla_opp

W ramach doradztwa m.in.:

 • Doradzimy jakimi kanałami Ty i Twoja organizacja możecie pozyskiwać 1%.
 • Przygotujemy grafiki, banery, ulotki, plakaty do kampanii 1%.
 • Pomożemy w przystosowaniu strony internetowej do kampanii 1%.
 • Wesprzemy Cię przy działaniach w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, YouTube)
 • Doradzimy jak stworzyć komunikat fundrasingowy do kampanii 1%.

Skontaktuj się z nami: napisz na kontakt@inspro.org.pl lub zadzwoń 42 630 17 49 lub 519 300 646.

Dowiedz się więcej

Zachęcamy także do skorzystania z gotowych narzędzi, grafik, banerów, infografik, które już dziś możesz wykorzystać w swojej organizacji. Dostępnych na stronie www.bankwiedzy.org

Doradztwo prowadzone jest mailowo/telefonicznie/lza pomocą Skype. Istnieje również możliwość osobistego spotkania na terenie m. Łódź.

więcej

Eksperci

Karolina Goś-Wójcicka

Karolina Cyran-Juraszek

Emilia Jałoszyńska

Rafał Górski

Dawid Wawrzyniak

Sylwia Kobayashi

Szymon Sikorski

Robert Kawałko

Jerzy Mika

Agnieszka Krawczyk

Becky Ann Gilbert

Jochen Schiel

Jochen Schiel

Karolina Goś-Wójcicka

Politolożka, studiowała też socjologię i podyplomowo gospodarkę społeczną oraz gender studies, doktorantka SGH na kierunku ekonomia. Zawodowo zajmuje się badaniami ilościowymi trzeciego sektora i wolontariatu, pracuje w GUS, aktualnie na stanowisku naczelnika Wydziału Badań Gospodarki Społecznej w Departamencie Badań Społecznych i Warunków Życia. Współtworzyła i wdrażała koncepcję kilku nowych badań GUS. Brała udział jako ekspercka lub koordynatorka w realizacji kilku projektów badawczych współfinansowanych ze środków UE dotyczących trzeciego sektora, ekonomii społecznej i partycypacji społecznej. Współredaktorka i autorka wielu publikacji dotyczących kondycji sektora non-profit i zaangażowania ludności w wolontariat. Otrzymała odznakę honorową za zasługi dla statystyki RP.

Karolina Cyran-Juraszek

Dyrektorka, managerka, obecnie trenerka i konsultantka wielu organizacji zajmujących się rozwojem podmiotów ekonomii społecznej. Doświadczona w zarządzaniu wieloma projektami, w tym ze środków unijnych (Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Program Operacyjny Kapitał Ludzki) oraz w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Ekspertka w kategorii „wolontariat pracowniczy” w Konkursie Dobroczyńca Roku, prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii, a także ekspertka społeczna w konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku, prowadzonym przez Fundację Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych. Związana z sektorem organizacji pozarządowych od 16 lat. W latach 2004-2008 kierowniczka projektu „Partnerstwo dla Rain Mana” fundacji SYNAPSIS, realizowanego we współpracy z siedmioma partnerami, w ramach IW EQUAL. Rezultatem projektu jest pierwsze funkcjonujące w Polsce przedsiębiorstwo społeczne, zatrudniające 24 dorosłe osoby z autyzmem. Przedsięwzięcie zostało nagrodzone tytułem „Najlepsza Inwestycja w Człowieka Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2007” i Europejską Nagrodą Przedsiębiorczości za rok 2007. Karolina Cyran-Juraszek kierowała przez dwa lata systemowym projektem w ramach Priorytetu 1.2. POKL, którego celem jest stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia ekonomii społecznej w Polsce. Od dwóch lat działa w zespole Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w którym zarządzała projektem Prove it PL!, w ramach którego współtworzyła część finansową innowacyjnego narzędzia do mierzenia oddziaływania i kapitału społeczno-ekonomicznego w przedsiębiorczości społecznej.

Emilia Jałoszyńska

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Zarządzania o specjalizacji rachunkowość i zarządzanie finansami. Od lat zajmuje się kompleksową obsługą księgowo-podatkową. Posiada 10-letnią praktykę zawodową. Swoje doświadczenie zdobywała współpracując z różnymi podmiotami, w tym organizacjami non profit. Prowadziła księgi rachunkowe spółek, fundacji i stowarzyszeń, sporządzała roczne sprawozdania finansowe, rozliczała projekty współfinansowane z środków unijnych, współuczestniczyła w badaniu sprawozdań finansowych oraz audytach zewnętrznych projektów. Aktualnie aplikant na biegłego rewidenta i jednocześnie księgowa. Na bieżąco uzupełnia i udoskonala swoją wiedzę oraz umiejętności zawodowe. Prywatnie wolny czas spędza aktywnie, lubi nowe wyzwania. Nie wyobraża sobie życia bez książek, muzyki, kina, dobrej kuchni i podróży. Jej sposobem na relaks po ciężkim dniu jest szydełko i włóczka.

Rafał Górski

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych, Akademii Coachingu oraz Studium Menedżerskiego Mini MBA, mgr inż. informatyki. Doktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, certyfikowany doradca biznesowy Podmiotów Ekonomii Społecznej [Certyfikat Doradcy Biznesowego]. Specjalizuje się w dobrym zarządzaniu i wprowadzaniu zmian w każdych okolicznościach. W pracy menedżerskiej, coachingowej i szkoleniowej wykorzystuje idee, metody oraz narzędzia pochodzące z różnych światów, m.in. biznesu, organizacji społecznych, sportu, zakonów i wojska. Z działalnością organizacji społecznych jest związany od 1995 roku, m.in. jako prezes zarządu Instytutu Spraw Obywatelskich, aktywista kampanii „Tiry na tory” i autor rubryki „Refleksyjnie o zarządzaniu dobrami” na portalu ngo.pl. Współpracował z Youth Business Poland i Instytutem Innowacji. Udziela się społecznie w pracach Izby Coachingu . Jest partnerem zarządzającym firmy Coachownia. W czasie wolnym kształtuje swoje ciało, umysł i ducha, przygotowując się do „Selekcji”, gry terenowej opartej na testach do jednostek specjalnych, m.in. brytyjskiego SAS-u, polskiego GROM-u i amerykańskiego Delta Force.

Dawid Wawrzyniak

Posiada doświadczenie w pracy z członkami zarządów oraz wyższą kadrą zarządzającą, prowadząc coaching indywidualny, jak i grupowy m.in dla PricewaterhouseCoopers, Polkomtel, Orlen Upstrem, BGŻ, BZ WBK, Mondi, Abbott, RR Donnelley, Organic Farma Zdrowia, Pleneria, Materna Communications, Monday PR. Pracował z menedżerami takich firm jak: Aviva, IBM, Lovells, Franklin Covey, ING, Expander Prestige, Deutsche Bank, Torrex Chiesi, Pay-Back Group, Perfetti Van Melle Polska, Kancelaria Prawnicza Panfil. Ma doświadczenie jako konsultant w doskonaleniu procesów innowacyjnych oraz tworzeniu strategii przy pomocy Blue Ocean Strategy™. Posiada również doświadczenia w konsultingu strategicznym w Polsce i zagranicą. Brał udział w projektach doradczych m.in. dla PricewaterhouseCoopers, Abbott, Banku Ochrony Środowiska. Jako konsultant i coach brał udział w projekcie dla Giełdy Papierów Wartościowych, której celem było opracowanie metody badającej i określającej Kapitał Intelektualny spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje nie tylko do celów biznesowych, jest współzałożycielem i prezesem Fundacji PROCA. Mentor dla młodych przedsiębiorców, brał udział w społecznych projektach m.in: Szkoła Milionerów, Business is for you – coaching and mentoring first step to own company, Spadochron, Youth Business Poland, za co otrzymał osobiście podziękowania z rąk Księcia Karola.

Sylwia Kobayashi

Coach, doradca i fundraiser.  Posiada 20 - letnie doświadczenie w marketingu. Przez 10 lat zdobywała je w międzynarodowych korporacjach pracując w działach PR , komunikacji marketingowej.  Zebrała doświadczenia z komunikacji marketingowej na rynkach B2B i B2C, prowadząc kampanie wprowadzania nowych produktów rynkowych lub budowania i zmiany marki. Od blisko 10 lat związana z 3. sektorem.  Z satysfakcją i radością zbudowała sprawnie działający i dający fundacji różnorodne źródła dochodu fundraising, a co za tym idzie dużą grupę darczyńców w WWF Polska. Jej doświadczenie dotyczy zarówno pracy z darczyńcami indywidualnymi – w skali masowej,  jak też indywidualnej,  a także z darczyńcami korporacyjnymi.  Z radością dzieli się ze swoimi klientami doświadczeniem w budowaniu zespołu jako infrastruktury dla fundraisingu. Bardzo bliskie jest jej zarówno strategiczne długofalowe planowanie,  jak i detaliczne,  operacyjne przygotowanie każdego etapu projektu.  A najważniejszy staje się na koniec dialog z darczyńcą. Właścicielka Pracowni Coachingu i Fundraisingu ”Sentio”.

Szymon Sikorski

Prezes i strateg w firmie Publicon. Prezes bieżącej kadencji Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, w zarządzie stowarzyszenia od 2008. Członek Rady Etyki Public Relations. Założyciel i pomysłodawca cyklu konferencji Social Media Day, promującej rewolucję, jaka dokonuje się dzięki nowym mediom (socialmediaday.pl). Założyciel i prezes Stowarzyszenia OpenGov.pl, zajmującego się transparentnością komunikacji instytucji publicznych. Juror krajowych i międzynarodowych konkursów branżowych (Złote Spinacze, Bright Awards). Pomysłodawca i główny organizator cyklu PR Regionów. Absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie i wielu innych uczelni wyższych. Ekspert i trener w programie „Markowa Gmina”. Trener w projekcie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Strategicznie dla rozwoju”. Pracował na rzecz największych marek i instytucji. Lider projektu nagrodzonego w 2012 roku Złotym Spinaczem w kategorii Lobbying & Public Affairs. Autor i współautor wielu publikacji branżowych.

Robert Kawałko

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz stypendysta Uniwersytetu Fryburskiego w Szwajcarii. Kierował działami marketingu kolejno w dwóch firmach z branży IT, a następnie zdobywał doświadczenie jako fundraiser w organizacjach pozarządowych. Przez dwa lata kierował dużymi kampaniami typu direct mail. Od 2000 roku prowadzi firmę doradczą specjalizującą się w PR, fundraisingu, szkoleniach i doradzaniu organizacjom. Jest założycielem Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (PSF), którego był Prezesem Zarządu w latach 2006-2012. Obecnie jest wiceprezesem i szefem działu szkoleń PSF. Będąc od 2007 roku wiceprezesem Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu (ESF), z dniem 6 grudnia 2012r. objął stanowisko Prezesa Zarządu EFA. Współtworzył wiele kampanii fundraisingowych, wykładał na konferencjach m.in. w Czechach, na Słowacji, na Ukrainie, w Holandii, Japonii i na Węgrzech. Prowadził także zajęcia na kilku uczelniach (UJ, UPJP2, UEK i in.). Jest członkiem Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Jerzy Mika

Zajmuje się szkoleniami, zarządzaniem i doradztwem strategicznym dla NGO. Absolwent i pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego. Wicedyrektor Katolickiego Instytutu Zarządzania. Prezes Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia "TAK" w Opolu. Instruktor ZHR, współpracownik i doradca firm Maha Polska sp. z o.o. i WSOP sp. z o.o. Trener zarządzania i konsultant wielu organizacji społecznych, fundacji i stowarzyszeń, administracji samorządowej. Współpracownik Towarzystwa Doradczego Ryszard Stocki, audytor projektu NPI – audyt organizacyjny. Trener i konsultant programu naprzemiennego kształcenia inżynierów Silesianum Professional. Coach w systemie kształcenia ICAM. Właściciel firmy szkoleniowej. Od czerwca 2012 roku Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fundraisingu.

Agnieszka Krawczyk

Absolwentka prawa i podyplomowego studium prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w ramach praktyk aplikacyjnych, pracy w organizacjach pozarządowych oraz przy obsłudze podmiotów gospodarczych i podmiotów ekonomii społecznej (przede wszystkim spółdzielni socjalnych). Brała udział w pracach nad projektem ustawy o firmie społecznej, była członkinią grupy ds. lobbingu i legislacji powołanej w ramach realizacji projektu „KŁOS”. Żywo zainteresowana zagadnieniami legislacji w zakresie ekonomii społecznej.

Becky Ann Gilbert

Urodziła się w 1969 r. w USA. Karierę zawodową rozpoczynała jako konsultantka ds. PR – najpierw w amerykańskim Ministerstwie Kultury, następnie w Smithsonian Institution w Waszyngtonie. Od 1996 r. mieszka w Niemczech. Podczas studiów z zakresu komunikacji społecznej i biznesowej pracowała jako freelancer dla Deutsche Welle - Amerykańskiej Akademii i Uniwersytetu Sztuki w Berlinie. Od 2001 r. tworzyła i zarządzała działem fundraisingu w Deutsche Museum w Monachium. Była odpowiedzialna zarówno za pozyskiwanie darowizn, sponsorów i sympatyków dla dużych projektów, takich jak „100 lat Deutsches Museum”, „Wystawa klimatu” i „Świat dziecka”, jak i za ogólne działania muzeum. Od 2003 do 2007 r. kierowała działem komunikacji Domu Kultur Świata w Berlinie. Od września 2007 r. jest dyrektorem rozwoju w Europejskiej Szkole Zarządzania i Technologii. Od 2001 r. członkini DFRV. W 2005 r. założyła Sekcję Fundraisingu Na Rzecz Kultury i Sztuki. W zarządzie DFRV od 2006 r.

Jochen Schiel

Od 2006 roku niezależny konsultant specjalizujący się w małych organizacjach non-profit. Wcześniej (1995-2006) zdobywał doświadczenie w obszarze operacyjnego fundraisingu (budowanie strategii fundraisingowych, tworzenie fundacji, fundusze), a także jako Dyrektor Zarządzający Pan y Arte (Dietmar Schönherr). Absolwent Akademii Fundraisingu, wykładowca od 2009 r.