Centrum Wspierania Rad Pracowników

  • Centrum wspierania rad pracowników

Centrum Wspierania Rad Pracowników (CWRP) zostało powołane w 2007 roku. Naszym głównym celem jest tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi rad pracowników w Polsce. Oferujemy radom szkolenia, doradztwo, spotkania konsultacyjne, konferencje, poradniki, raporty, biuletyn, serwis www. Z naszego wsparcia skorzystało już ponad 3700 osób z 500 rad pracowników. Uważamy, że udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem ma służyć zarówno pracownikom jak i pracodawcom. Działania powinny się opierać na rzetelnym dialogu i współodpowiedzialności.

szkolenie rad pracowników

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rad pracowników, CWRP przygotowało projekt nowelizacji ustawy o informowaniu pracowników i prowadzeniu z nimi konsultacji z dnia 7 kwietnia 2006 roku. To niezwykle istotna inicjatywa, mająca na celu wsparcie ich aktywności. Projekt został przedłożony do konsultacji z radami pracowników. Na jego temat wypowiedziało się 120 osób z ponad 50 rad z całej Polski.

rafal górski piotr ciompa

Ekspertami Centrum Wspierania Rad Pracowników są Piotr Ciompa i Rafał Górski, specjalizujący się w problematyce rad pracowników. W konsultacjach prawnych na bieżąco pomagają nam członkowie Koła Naukowego Prawa Pracy, działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Szkolenia są kluczowym narzędziem wykorzystywanym w Centrum. Służą one przekazywaniu wiedzy, rozwijaniu umiejętności i kształtowaniu postaw członków rad. Dzięki nim wzmacniamy kapitał społeczny w firmach. Dotychczas przeszkoliliśmy łącznie 1519 osób.

O działaniach Centrum informowały m.in. Dziennik Gazeta Prawna, Tygodnik Solidarność, portal WszystkoCoNajwazniejsze.pl, Dialog – pismo dialogu społecznego. Naszą aktywność na rzecz rad dofinansowywało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wejdź na stronę www.radypracownikow.info