Dom to praca

  • Dom to praca

Dom to praca to inicjatywa INSPRO, która koncentruje się wokół zmiany naszego życia przez docenianie spraw, które zazwyczaj umykają oraz zmiany prawa tak, by osoby pracujące w domu mogły liczyć na emeryturę.

Tematyka pracy domowej obecna jest w działaniach INSPRO od 2006 roku – z inspiracji Anny Mieszczanek z Fundacji Zadbać o Świat, wraz z interdyscyplinarnym zespołem przygotowany został raport „Nieopłacana praca domowa – jak ją traktować, żeby skutecznie tworzyć podstawy opiekuńczego społeczeństwa?” W zespole eksperckim znaleźli się m.in.: dr hab. Irena E. Kotowska, prof. dr hab. Marek Góra, prof. dr hab. Tadeusz Kowalik, dr Danuta Duch, dr hab. Magdalena Środa i Wojciech Eichelberger.

Kolejnym etapem była realizacja projektu: „Zrobione, docenione, wiele warte – kampania na rzecz docenienia pracy domowej kobiet”.

INSPRO podjęło wtedy działania informacyjno-edukacyjne na rzecz docenienia pracy domowej. Nasze spoty były nieodpłatnie emitowane w Programie Pierwszym PR oraz Superstacji, a w prasie (m.in. Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Życie Warszawy) ukazało się kilkadziesiąt artykułów, dzięki czemu problematyka wartości pracy domowej dotarła do milionów Polek i Polaków. Podjęte też zostały działania bezpośrednie – 2 ogólnopolskie akcje miejskie oraz gala wręczenia Nagrody Diamentowej Szczotki, której laureatami zostali: Szymonowi Majewski i Halina Sobańska.

akcja miejska dtp

W 2009 roku przedstawicielka inicjatywy – Karolina Goś-Wójcicka, wzięła udział w I Kongresie Kobiet jako panelistka dyskusji poświęconej problematyce pracy domowej. W swoim wystąpieniu pokazała jakie zmiany zaszły w obciążeniu Polek pracami domowymi w ciągu ostatnich 20 lat.

Ważnym wydarzeniem w historii inicjatywy było powołanie przez Fundację MaMa Zespołu ds. nieodpłatnej pracy domowej, w którym uczestniczyła przedstawicielka INSPRO – Karolina Goś-Wójcicka. Prace Zespołu zwieńczyło przekazanie w Sejmie rekomendacji dla rządu dotyczących nieodpłatnej pracy kobiet.

2011 rok to kolejny projekt: „Zrobione, Docenione, Wiele Warte – projekt na rzecz likwidowania przyczyn zróżnicowań społecznych i ekonomicznych wynikających z niedoceniania nieodpłatnej pracy domowej”.

https://inspro.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/komferencja_dtp-278x184.jpg

Jego najważniejszy rezultat to badania jakościowe, czyli wywiady z „gospodyniami domowymi” przeprowadzane przez zespół współpracowników i wolontariuszy z kilku miast oraz raport „Kobiety pracujące w domu o sobie” stanowiący podsumowanie naszej pracy.

Kolejne dwa lata to przede wszystkim praca bazująca na materiałach i doświadczeniach wypracowanych wcześniej. Uczestniczyliśmy w łódzkiej Manifie w roku 2012 (prezentacja raportu i badań nt. nieodpłatnej pracy domowej), spotkaliśmy się z panem Ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem by zaprezentować mu nasze pomysły i rekomendacje dotyczące polepszenia sytuacji osób pracujących w domu.

W 2014 roku wydaliśmy „Poradnik dla grup kobiecych. Dom to praca”. Pierwsza część publikacji przedstawia jak w mediach głównego nurtu postrzegana jest praca domowa oraz osoby pracujące w domu. Druga, praktyczna, mówi o tym jak podejmować działania na rzecz docenienia pracy w domu.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wejdź na stronę domtopraca.pl.

Odwiedź nas www.facebook.com/domtopraca