Kuźnia Kampanierów

  • Kuźnia kampanierów

Prowadzenie skutecznych kampanii społecznych wymaga wiedzy, umiejętności i doświadczenia. Jednak przede wszystkim potrzebne jest zaangażowanie i chęć pracy dla dobra wspólnego. Do takich właśnie osób, które gotowe są działać i wprowadzać realne zmiany, skierowana jest oferta Fundacji Kuźnia Kampanierów, która została powołana z inicjatywy INSPRO 16 października 2014 r.

Kuźnia Kampanierów

Najważniejszym punktem Kuźni jest bezpłatny, intensywny kurs. Wykracza on poza teorię i wykłady. Wraz ze społecznikami z innych organizacji i inicjatyw uczestnicy szkolenia wzbogacają swoje umiejętności dzięki warsztatom, studiom przypadków, interaktywnym ćwiczeniom, symulacjom, projekcjom filmowym, a przede wszystkim dyskusjom uczestników i prowadzących.

https://inspro.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/Kuznia_kampanierow_1_edycja-278x175.jpg

Przeprowadziliśmy już dwie edycje kursu. Trzynastka adeptów korzysta również ze wsparcia profesjonalnego coacha, dzięki czemu prowadzą swoje indywidualne działania jak zawodowcy.

Zasięg naszego oddziaływania poszerzamy o kolejnych uczestników, dzięki odbywającemu się w Warszawie kongresowi, który podobnie jak kurs służyć ma wymianie narzędzi i doświadczeń między osobami zaangażowanymi w działania kampanierskie. Do tej pory odbyły się dwa kongresy, w których udział wzięło łącznie prawie 200 osób.

Kuźnia Kampanierów 2

 

Wreszcie, aby jeszcze bardziej powiększyć krąg odbiorców naszych działań, zdecydowaliśmy się na wydanie dwóch podręczników „Kuźnia Kampanierów”. Pierwszy w systematyczny sposób przeprowadza czytelnika przez różne etapy i ścieżki prowadzenia własnej kampanii, drugi zawiera wywiady z aktywistami z Polski i świata, które są źródłem wiedzy, doświadczeń i wspaniałą inspiracja dla wszystkich, którzy chcą zmieniać świat.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wejdź na stronę www.kampanierzy.pl