Obywatele decydują

  • Obywatele decydują

Obywatele decydują” to nazwa ogólnopolskiej kampanii społecznej, która ma na celu wzmocnienie narzędzi demokracji uczestniczącej (ustawy obywatelskie, referenda) i przez to zwiększenie aktywności Polaków w życiu publicznym. Inicjatywa, która trwa od 2012 roku zakłada stworzenie konkretnych rozwiązań, które pomogą obywatelom czynnie uczestniczyć w podejmowaniu decyzji dotyczących ich codziennego życia.

Pod sejmem - Obywatele decydują

Strona kampanii: www.obywateledecyduja.pl, zawiera informacje na temat Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych - narzędzia stworzonego do zgłaszania własnych projektów ustaw. Niestety ustawa regulująca to narzędzie jest nieprzyjazna obywatelom – bardzo skomplikowane wnioski formalne oraz brak kontroli nad pracą polityków. Prowadzimy działania rzecznicze mające na celu nowelizację tej ustawy.

Organizujemy także debaty i seminaria eksperckie, na których  politycy, naukowcy, społecznicy mogą poznać swoje poglądy, ale przede wszystkim wypracować wspólne rozwiązania systemowe, które oddadzą część władzy i odpowiedzialności w ręce obywateli.

https://inspro.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/Debata_od-185x123.jpg
Kuźnia Kampanierów 2

W ramach kampanii wydajaliśmy następujące publikacje:

Chcesz wiedzieć więcej?

Wejdź na stronę obywateledecyduja.pl.

Odwiedź nas www.facebook.com/obywatele.decyduja.