Obywatele KOntrolują

  • Obywatele KOntrolują

Edukacja, mobilizacja i kontrola – to jedne z głównych haseł naszej kampanii, prowadzonej od 2012 roku. Nasza inicjatywa koncentruje się na aktywistach i organizacjach reprezentujących społeczności lokalne, w spotkaniach z władzami jako rzecznicy reprezentujemy ich stanowisko i interesy.

Udział obywateli i ich kontrola w przypadku wydawania decyzji środowiskowych dla poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego są niezwykle istotne, ponieważ każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu odczuje skutki realizacji takich inwestycji. Jeżeli władze dostrzegają jedynie potrzeby inwestorów albo miejscowych decydentów, a nie obywateli, to doprowadzi do realizacji inwestycji uciążliwych pod względem ekologicznym dla lokalnej społeczności. Zbyt duże natężenie ruchu ciężkich pojazdów spowoduje zanieczyszczenie i nadmierne zużycie wody, hałas czy emisję gazów.

Podstawą naszych działań jest monitoring – działania strażnicze i rzecznictwo.

Obywatele KOntrolują - lupa

Monitorujemy wszystko, co dzieje się wokół tematu gazu łupkowego w Polsce – procesy legislacyjne, zmieniające się przepisy, kolejne inwestycje. Chcemy podnieść świadomość mieszkańców i decydentów na temat konieczności ochrony zasobów wody w trakcie poszukiwania, rozpoznawania i wydobycia gazu łupkowego, a także jak istotny jest dialog wszystkich zainteresowanych stron. Odbyliśmy szereg spotkań ze społecznościami lokalnymi, firmami wydobywczymi, naukowcami i decydentami.

publikacje OKO

Wydaliśmy książkę pt.: „Obywatele kontrolują – poradnik walczących społeczności”. Opublikowaliśmy dwa raporty podsumowujące prowadzone projekty: ”Gaz łupkowy – wyzwanie dla demokracji” oraz  „Woda czy gaz?”, którego częścią jest „Obywatelska Księga Polityki Gospodarowania Wodami”,  zawierająca rekomendacje dla władz ustawodawczych, jak skutecznie chronić zasoby wody w Polsce.

Przeprowadziliśmy także prawną analizę implementacji do prawa polskiego Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Specustawy Węglowodorowej, które przekazaliśmy pani premier, wszystkim posłom, senatorom oraz Ministrom: Środowiska, Gospodarki i Skarbu Państwa.

Chcesz wiedzieć więcej?

Wejdź na stronę obywatelekontroluja.pl.

Odwiedź nas www.facebook.com/ObywateleKOntroluja.