Stop CETA, TTIP, TiSA

  • Stop CETA Stop TTIP Stop TiSA

Kampanię, której celem jest zatrzymanie umów handlowych między Unią Europejską a USA i Kanadą – TTIP i CETA prowadzimy od momentu, kiedy temat się pojawił – część polityków dowiedziała się o problemie właśnie od nas.

 

Stop CETA Stop TTIP Stop TiSA

Obie umowy mają wiele cech wspólnych, z których najważniejsze to: przyznanie korporacjom praw większych niż poszczególnym państwom, m.in. nowych praw do ochrony zysków przed trybunałami arbitrażowymi oraz możliwość wpływania na ustanawiane przepisy za pomocą mechanizmu współpracy regulacyjnej, co jest poważnym zagrożeniem dla demokracji i państwa prawa, obniżenie standardów chroniących prawa społeczne i ekonomiczne, zdrowie i środowisko oraz stwarzanie inwestorom nowych możliwości uczestnictwa w dostarczaniu usług użyteczności publicznej i realizacji zamówień publicznych.

 

 

Jednym z największych zagrożeń dla zdrowia obywateli jest napływ taniej, ale niskiej jakości żywności zza oceanu zawierającej GMO, szkodliwe środki chemiczne (np. chlor wykorzystywany do płukania kurczaków, hormony wzrostu przy hodowli krów, wiele pestycydów zabronionych w UE) – wszystko to może doprowadzić do upadku polskiego rolnictwa i zagrozić bezpieczeństwu konsumentów. Dlatego robimy wszystko, aby polski rząd te umowy odrzucił.

W ramach kampanii zbieramy podpisy pod apelem do Pani Premier i Ministra Rolnictwa – podpisało go już blisko 200tys. osób, uruchomiliśmy CETA Check – proste narzędzie do zadawania pytań europosłankom i europosłom, włączyliśmy się w Europejską Inicjatywę Obywatelską – w Polsce udało się zebrać wymagane 40 tys. podpisów przeciwko obydwu umowom, bierzemy udział w konferencjach, spotykamy się z decydentami, środowiskami rolniczymi, producentami i konsumentami, rozmawiamy z posłamiorganizujemy debaty i konferencje prasowe, rozmawiamy z mediami, dyskutujemy z oponentami w audycjach radiowych, udzielamy wywiadów a także demonstrujemy nasz sprzeciw, aby jak najbardziej temat nagłośnić.

Dzięki wielomilionowym protestom obywateli po obu stronach Atlantyku negocjacje między UE a USA zostały zatrzymane. Niestety – CETA, „wredna siostra” TTIP, dzięki której ponadnarodowe korporacje bez przeszkód wejdą do Europy, 15 lutego 2017r. została ratyfikowana przez Parlament Europejski.

Do odrzucenia CETA przez Polskę potrzebne będzie głosowanie w krajowym parlamencie. Zgodnie z sejmową rezolucją z jesieni ubiegłego roku zwolennicy umowy, aby ją zatwierdzić, muszą zebrać 2/3 głosów. Dlatego nie poddajemy się. To tylko przegrana bitwa, nie wojna.

Chcesz się przyłączyć? Podpisz apel w obronie polskiego rolnictwa i żywności!