Miasto w ruchu


„Miasto w ruchu” to inicjatywa na rzecz zrównoważonego transportu. Transportu przyjaznego dla ludzi i środowiska, który zwiększa jakość życia na terenach zurbanizowanych. Wspieramy transport zbiorowy, komunikację rowerową i pieszą, uspokajanie ruchu, bus-pasy, tworzenia stref wolnych od samochodów. Prowadzimy audyty polityki rowerowej BYPAD, w których mieszkańcy i urzędnicy wspólnie planują rozwój ruchu rowerowego w mieście.
Działamy na poziomie krajowym i europejskim. Jesteśmy członkiem europejskiej federacji Transport & Environment – przekonaliśmy UE do ograniczenia użycia złych biopaliw w transporcie.

Czytaj więcej na: www.miastowruchu.pl

Możesz nam pomóc m.in. w:

  • tłumaczeniu (głównie język angielski), kontaktach z dziennikarzami,
  • wyszukiwaniu i analizie informacji związanych ze zrównoważonym transportem i polityką miejską,
  • komunikacji (social media, www.miastowruchu.pl).

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Miejscowość (wymagane)

Czym się zajmujesz i dlaczego chcesz do nas dołączyć? (wymagane)