Obywatele KOntrolują


Na czym najbardziej zależy nam w INSPRO? Na osiąganiu systemowych zmian dzięki siłom społecznym i działaniom obywatelskim. Wiemy, jak je organizować i wspierać, czego przykładem jest inicjatywa Obywatele Kontrolują.
Monitorujemy wszystko, co dzieje się wokół tematu gazu łupkowego w Polsce –zmieniające się przepisy, kolejne inwestycje i inicjatywy lokalnych społeczności. Zależy nam na tym, aby zarówno decydenci, jak i obywatele, mieli świadomość, jak poważne zagrożenia wiążą się z procesem poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego, szczególnie dla niewielkich zasobów wody pitnej w Polsce, jak ważna jest jej ochrona, a także na temat tego, jak istotny jest dialog wszystkich zainteresowanych stron. Chcemy, aby to społeczeństwo podjęło decyzję, czy chce się z takim zagrożeniem zmierzyć, np. na drodze referendum. Dlatego domagamy się wprowadzenia moratorium na poszukiwanie i wydobycie gazu łupkowego w Polsce, do czasu przeprowadzenia rzetelnych konsultacji społecznych.

Czytaj więcej na: www.obywatelekontroluja.pl

Możesz nam pomóc m.in. w:

  • poszukiwaniu aktualnych informacji na temat gazu łupkowego w Polsce i na świecie,
  • zbiórce podpisów pod petycją.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Miejscowość (wymagane)

Czym się zajmujesz i dlaczego chcesz do nas dołączyć? (wymagane)