Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
od 2004 roku działamy po stronie Obywateli
Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO

Darmowy Program PIT 2018/2019

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) przygotował dla podatników bezpłatny program do rozliczeń PIT. Wersja programu dostępna na tej stronie internetowej ułatwia przekazanie 1% INSPRO, nie dając jednocześnie możliwości swobodnego wyboru innej organizacji.

e-Pity to całkowicie darmowy program, który w łatwy, szybki i bezpieczny sposób pozwala sporządzić zeznanie podatkowe za 2018 rok.

 • Prosty w obsłudze - kreator poprowadzi Cię „krok po kroku”
 • Szybki - deklarację wypełnisz w 5 minut
 • Bezpieczny i wiarygodny - posiada certyfikat Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 • Wstępnie wypełnione zeznanie PFR

Jesteś emerytem i też chcesz przekazać 1% podatku? To bardzo proste! Wydrukuj, wypełnij i wyślij do swojego Urzędu Skarbowego formularz, który jest do pobrania tutaj.

20 mln rozliczonych Polaków
20 mln
rozliczonych Polaków
Rekomendacje Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Rekomendacje
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Aktualne druki zgodne z Ministerstwem Finansów
Aktualne druki
zgodne z Ministerstwem Finansów

Po stronie Obywateli

Żadna władza nie przepada za organizacjami monitorującymi jej poczynania. INSPRO jest organizacją społeczną, która chce zmienić zasady gry w Polsce... Od 15 lat patrzymy władzy na ręce. Mobilizujemy obywateli do protestu przeciwko złym decyzjom władzy.

Aby działać dalej potrzebujemy Twojego 1% podatku!

W 2019 roku wciąż mamy wiele do zrobienia. Nasze działania chcemy skupić przede wszystkim na trzech obszarach:

 1. Oznakowaniu żywności wolnej od GMO – dalszym nacisku na Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, by projekt ustawy o znakowaniu żywności „wolne od GMO” doprowadzić do przyjęcia. Jest to szczególnie ważne w kontekście umów międzynarodowych CETA/TTIP.
 2. Obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej – pracach (z zespołem w Kancelarii Prezydenta) nad nowelizacją ustawy wprowadzającej ułatwienia dla obywatelskich ustaw.
 3. Konstytucji dla obywateli, nie dla partii – kontroli pracy posłów i senatorów w zakresie zmian w konstytucji oraz rzecznictwie rozwiązań zawartych w przygotowanym przez nas raporcie „Konstytucja dla Obywateli”.

Polska jest dla nas ważna… Pomożesz nam?

Przekaż swój 1% podatku INSPRO, by pomóc nam patrzeć władzy na ręce!

Rozliczając PIT wpisz nr KRS 0000 19 19 28 lub skorzystaj z naszego darmowego programu PIT.

Jesteś emerytem/rencistą i też chcesz przekazać 1% podatku? To bardzo proste! Wydrukuj, wypełnij i wyślij do swojego Urzędu Skarbowego formularz, który jest do pobrania tutaj.

Dziękujemy!

Więcej o INSPRO: www.inspro.org.pl

W roku 2018 obowiązywać będą następujące terminy składania rozliczeń:

 • 31 stycznia 2019:
  • PIT-16A (podatek opłacany w formie karty podatkowej)
  • PIT-40A (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę)
  • PIT-19A (formularz przeznaczony dla duchownych)
 • 28 lutego 2019:
  • PIT-28 (firmy rozliczające się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego)
 • 30 kwietnia 2019:
  • PIT-36 (za działalność gospodarczą)
  • PIT-36L (deklaracja dla przedsiębiorców lub wspólników spółek osobowych, rozliczających się liniowo)
  • PIT-37 (formularz wypełniany przez pracowników etatowych, zleceniobiorców, emerytów i rencistów z tytułu: umowy o pracę, o dzieło, zlecenia lub świadczeń socjalnych)
  • PIT-38 (deklaracja za dochody uzyskane z giełdy)
  • PIT-39 (dla podatników z dochodami ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych)
 • Termin końcowy mija o godzinie 23:59 dnia wskazanego powyżej. Podatnicy, którzy deklaracji nie złożą w terminie powinni liczyć się z konsekwencjami takiego działania i karą za opóźnienie.
 • Zeznania PIT można dostarczyć:
  • Osobiście – składając je w okienku podawczym wyznaczonego Urzędu Skarbowego
  • Przez Internet – wysyłając je w formie elektronicznej
  • Korespondencyjnie – za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Polskiego Urzędu Konsularnego
 • Ważne: wysyłając rozliczenie PIT pocztą, za datę jego złożenia uznaje się datę stempla pocztowego.

Wynagrodzenia za 2018 rok, dla których zastosowania znajduje skala podatkowa, korzystają z wyższej kwoty wolnej od podatku. Wyższa jest również w 2018 r. kwota zmniejszająca podatek. Skutki tej zmiany zauważysz w rozliczeniach PIT składanych do końca kwietnia 2019 roku!

Kwota wolna od podatku obowiązuje wyłącznie podatników rozliczających przychody wykazywane na PIT-36 lub PIT-37 opodatkowane według skali podatkowej. Przychody opodatkowane liniowo (PIT-36L), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28), z kapitałów pieniężnych (PIT-38), ze zbycia nieruchomości (PIT-39) nie uprawniają do kwoty wolnej od podatku. Podobnie nie dają do niej prawa dochody zwolnione z opodatkowania czy rozliczane ryczałtowo (np. umowy zlecenie, dzieło, umowach o wykonania utworu i innych umowach rozliczanych jako tzw. działalność wykonywana osobiście, w których kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł).

Kwotę obniżającą podatek stosuje się do obniżenia kwoty podatku, wyliczonej od podstawy opodatkowania, a przed odjęciem od niej kwoty ulg odliczanych od podatku (czyli przed odjęciem ulgi prorodzinnej na dziecko 2018/2019, składek na ubezpieczenie zdrowotne i abolicyjnej – związanej z pracą za granicą). Podatnik ustala dochód (przychód minus koszty uzyskania przychodu), odejmuje od niego ulgi odliczane od dochodu (np. składki ZUS, rehabilitacyjną, darowizny, na Internet), po czym po zaokrągleniu tej kwoty do pełnych złotych wylicza podatek należny. Wartość zaokrąglonej do pełnych złotych podstawy opodatkowania stanowi o tym, jaką stopę podatku zastosuje oraz jakiej wartości kwotę zmniejszającą może odjąć od wyliczonego podatku.

Kwota wolna od podatku w 2019 roku wynosi 8000 zł.

Twój e-PIT – zapowiedź usługi Ministra Finansów

Ministerstwo Finansów zapowiada, że od 15 lutego 2019 roku na Portalu Podatkowym uruchomi nową e-usługę „Twój e-PIT”, za pomocą której rozliczy deklaracje podatkowe PIT-37 i PIT-38, za podatników.

Zgodnie z deklaracjami MF, rozwiązanie zwolni podatników z obowiązku samodzielnego składania deklaracji podatkowej. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotuje tzw. „Twój e-PIT”, czyli wypełnioną deklarację PIT-37 oraz PIT-38, którą podatnik będzie mógł zatwierdzić za pomocą Portalu Podatkowego. Jest to odpowiedź na wzrastającą liczbę wpływających na serwery Ministerstwa Finansów e-PITów – w 2018 roku elektroniczne rozliczenia przekroczyły liczbę 11 mln, co stanowi aż 2/3 wszystkich złożonych zeznań!

Przygotowaną przez KAS e-Deklarację podatnik będzie mógł zweryfikować i zatwierdzić bez zmian – pod warunkiem, że rozlicza się indywidualnie i nie przysługują mu żadne ulgi ani odliczenia. e-Usługa „Twój e-PIT” udostępni również możliwość rozliczenia wspólnie z małżonkiem oraz wyboru OPP, której podatnik będzie chciał przeznaczyć swój 1%.

Dlaczego ponad 20 mln podatników wybrało Program e-pity?

 1. Kompleksowy
  • obsługa wszystkich dostępnych deklaracji i e-Deklaracji PIT
  • dostępność od wersji instalacyjnej po wersję on-line na tablety i urządzenia mobilne
 2. Bezpieczny
  • zabezpieczenie programu na poziomie transakcji bankowych (protokół SSL i certyfikat Avast)
  • Certyfikat BUI Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
 3. Łatwy w obsłudze
  • wygodne i proste kreatory do wszystkich deklaracji wraz z załącznikami
  • wysyłka i wydruk wielu deklaracji w wygodnych paczkach
  • automatyczne zapamiętywanie danych podatnika do wykorzystania w kolejnych latach
  • automatyczne generowanie zeznań podatkowych poprzez wczytywanie danych z PIT-11
 4. Gwarantuje jakość
  • wysłanie Urzędowego Poświadczenie Odbioru PIT na adres e-mail podatnika
  • w pełni obsługiwany e-podpis

24 marca 2018 r. Ministerstwo Finansów uruchomiło usługę PIT PFR. W programie e-pity można skorzystać z wczytania swojej wstępnie sporządzonej deklaracji PIT- 37 lub PIT-38 (PFR) - bezpośrednio z serwerów MF, a następnie uzupełnić ją w aplikacji e-pity o dodatkowe informacje (m.in. o numer KRS organizacji pożytku publicznego), oraz wykorzystać wczytane dane do sporządzenia także innych deklaracji, takich jak PIT-36 czy PIT-36L.

W 2019 roku w Programie e-pity 2018 możesz bezpiecznie rozliczyć wszystkie dostępne deklaracje i e-deklaracje: PIT-37, PIT-36 i 36L, PIT-28, 28/A i /B, PIT-38 i 39 załączniki PIT/B, PIT/TP, /BR, /DS, /D, /M, /O, /Z, /ZG, /CFC, SSE-R, PIT-2, 2K, 2A, druki PIT-3, PIT-12, PIT-14, PIT-16, 16A, PIT-19A oraz formularze ZAP-3, NIP-7, CFR-1, UPL-1 i ORD-ZU. W bazie formularzy programu e-pity znajdziesz też wniosek PIT-WZ oraz oświadczenie PIT-OP. Takiego zakresu deklaracji nie znajdziesz w żadnym programie na rynku!

Chcesz płacić mniejsze podatki? Sprawdź, z jakich ulg podatkowych możesz skorzystać, by zmniejszyć swoją należność względem urzędu skarbowego. Rozliczając podatek za rok 2018 musimy pamiętać o zmianach, jakie zaszły w obrębie ulg podatkowych. Najważniejsze z nich, to stopniowa likwidacja ulgi na Internet (przysługuje jedynie osobom, które skorzystały z niej po raz pierwszy rozliczając PIT-y za 2018 rok), likwidacja zwrotu VAT za materiały budowlane i zmiany w uldze na dzieci. Poniżej przedstawiamy listę przedstawiającą obecnie dostępne ulgi podatkowe.
 • Ulga prorodzinna – umożliwia odpisanie od podatku 1112,04 rocznie na każde dziecko. Możliwa dla formularzy PIT 36 i PIT 37. W rozliczeniach za 2018 r. możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi od kwoty podatku do zapłaty ale także zwrot w gotówce lub na rachunek bankowy niewykorzystanej ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu np. na niskie wynagrodzenie. Kwoty zwrotu niewykorzystanej ulgi wykazać należy w 2019 r. (deklaracje za rok 2018) w odpowiednich polach deklaracji PIT-36, PIT-37.
 • Ulga termomodernizacyjna – ocieplenie domu – od 2019 r. (rozliczenie PIT w 2020 r.) podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Przysługuje ona jako odliczenie od dochodu wydatków na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Odliczenia dokonać można w wartości 23% wydatków na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, poniesionych między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.
 • Ulga z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego – odliczenie kwoty darowizny. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
 • Ulga z tytułu darowizny na cele kultu religijnego – podatnik, który w ostatnim roku podatkowym oddał honorowo krew, ma prawo skorzystać ze specjalnej ulgi dla honorowych krwiodawców. Zwolnieniu podlegają przychody uzyskane przez dawców krwi w formie rekompensaty, o której mowa w ustawie o publicznej służbie krwi. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
 • Ulga rehabilitacyjna (w tym ulga na leki) – odliczenia od dochodów kosztów ponoszonych na rehabilitację. Przeznaczona również dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
 • Ulga na przewodnika – odliczenie 2280 zł z tytułu konieczności posiadania przewodnika. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
 • Ulga na psa asystującego – podobnie jak w przypadku przewodnika, możemy odpisać 2280 zł. PIT 28, PIT 36, PIT 36L PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
 • Ulga rehabilitacyjna na samochód – zwrot 2280 zł w ramach kosztów poniesionych na samochód, związanych z osobą niepełnosprawną. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
 • Ulga z tytułu kosztów poniesionych na nowe technologie – zwrot do 50% wydatków poniesionych na zaawansowane rozwiązania technologiczne (w tym wiedzę, prawa autorskie itp.). Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, PIT 36L (jedynie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą.
 • Ulga z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne – do 7,75% zapłaconych składek odliczana od podatku. Możliwa dla formularzy PIT 16-A, PIT 28, PIT 36, PIT 36L i PIT 37.
 • Ulga abolicyjna – dla podatników pracujących za granicą. Umożliwia zmniejszenie należności podatkowych o różnicę wynikającą z wysokości składek podatkowych w Polsce i zagranicą. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36 i PIT 36 L.
 • Ulga na Internet – zwrot wydatków poniesionych na korzystanie z sieci (nie więcej niż 760 zł rocznie). W przypadku firm występuje w formie ulgi od przychodu. Możliwa dla formularzy PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
Większość ulg rozliczana jest od dochodu lub podatku. Odliczenia od przychodu są rzadsze. Wypełniając deklaracje podatkowe zawsze warto pamiętać, by sprawdzić z których ulg możemy skorzystać i jakie dokumenty są nam niezbędne do tego, żeby to zrobić.

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom pożytku publicznego:

 • Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych)
 • Podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • Podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak emeryt/rencista może przekazać 1% podatku?

Jeśli jesteś emerytem bądź rencistą i chcesz nam przekazać swój 1% podatku, pobierz, wypełnij, wydrukuj i odeślij do swojego Urzędu Skarbowego oświadczenie PIT-OP.

Wypełnij PIT-OP on-line

Pobierz druk PIT-OP

Dziękujemy!